SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Věda a výzkum
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pracovníci a studenti IMS FSV UK se dlouhodobě podílejí na řešení celé řady grantových projektů jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni, přičemž IMS jakožto součást FSV je často hlavním řešitelem a nositelem těchto projektů. Mezi zadavatele projektů patří například Evropská komise, Grantová agentura České republiky (GAČR), Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) či Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.


Kromě činnosti pedagogické se pracovníci IMS věnují i činnosti publikační a jsou autory mnoha kvalitních odborných textů v češtině, angličtině i dalších jazycích. IMS rovněž vydává svůj časopis Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, který je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a který nabízí fakultním i mimofakultním autorům možnost publikace původních článků, recenzí a anotací v češtině, angličtině a němčině.


Věda a výzkum


Pracovníci a studenti IMS FSV UK se dlouhodobě podílejí na řešení celé řady grantových projektů jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni, přičemž IMS jakožto součást FSV je často hlavním řešitelem a nositelem těchto projektů. Mezi zadavatele projektů patří například Evropská komise, Grantová agentura České republiky (GAČR), Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK) či Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.


Kromě činnosti pedagogické se pracovníci IMS věnují i činnosti publikační a jsou autory mnoha kvalitních odborných textů v češtině, angličtině i dalších jazycích. IMS rovněž vydává svůj časopis Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia, který je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a který nabízí fakultním i mimofakultním autorům možnost publikace původních článků, recenzí a anotací v češtině, angličtině a němčině.