SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Magisterské studium
Magisterské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Obory vyučované v českém jazyce


Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)

Ve školním roce 2016/2017 jsou Mezinárodní teritoriální studia pro uchazeče na magisterské úrovni otevřena v novém formátu. Dosavadní obory byly v inovované podobě transformovány na specializace (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a rakouská studia, Ruská a eurasijská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia) a tyto byly soustředěny do jednoho oboru. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a jimi zvolené specializace.

Více informací o struktuře magisterského studia na této adrese, informace k přijímacímu řízení viz FSV UK, s případnými dalšími dotazy se obracejte na garanta oboru.


Garant oboru: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., email:


Specializace

Balkánská a středoevropská studia

Evropská studia

Německá a rakouská studia

Ruská a euroasijská studia

Severoamerická studia

Západoevropská studia


Double degree

Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien

Garant oboru:


Kombinované (dálkové) studium

Středoevropská komparativní studia

Garant oboru:Obory vyučované v anglickém jazyce (za úhradu) - více viz PRAREAS

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

Central European Comparative Studies (CECS)

Master in Area Studies

European Politics and Society

International Masters in Economy, State and Society (IMESS)

________________________________________________________________________________________


Magisterské studiumObory vyučované v českém jazyce


Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)

Ve školním roce 2016/2017 jsou Mezinárodní teritoriální studia pro uchazeče na magisterské úrovni otevřena v novém formátu. Dosavadní obory byly v inovované podobě transformovány na specializace (Balkánská a středoevropská studia, Evropská studia, Německá a rakouská studia, Ruská a eurasijská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia) a tyto byly soustředěny do jednoho oboru. Absolventi magisterského oboru Mezinárodní teritoriální studia tak získávají diplom s uvedením oboru a jimi zvolené specializace.

Více informací o struktuře magisterského studia na této adrese, informace k přijímacímu řízení viz FSV UK, s případnými dalšími dotazy se obracejte na garanta oboru.


Garant oboru: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., email:


Specializace

Balkánská a středoevropská studia

Evropská studia

Německá a rakouská studia

Ruská a euroasijská studia

Severoamerická studia

Západoevropská studia


Double degree

Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien

Garant oboru:


Kombinované (dálkové) studium

Středoevropská komparativní studia

Garant oboru:Obory vyučované v anglickém jazyce (za úhradu) - více viz PRAREAS

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

Central European Comparative Studies (CECS)

Master in Area Studies

European Politics and Society

International Masters in Economy, State and Society (IMESS)

________________________________________________________________________________________