SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Balkánská a středoevropská studia
Balkánská a středoevropská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Balkánská a středoevropská studia

Tato specializace (dříve obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia) sleduje jednotlivé státy/teritoria:

- Střední Evropu (Polsko, Maďarsko a Slovensko)

- Balkán (s vazbami na Turecko a střední a východní Evropu)


Zaměřuje se primárně na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program specializace stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků Katedry ruských a východoevropských studií, která ji zajišťuje.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní plán

Prezentace oboru BECES

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry ruských a východoevropských studií

Facebook Balkánských, euroasijských a středoevropských studií

Balkánská a středoevropská studiaSpecializace Balkánská a středoevropská studia

Tato specializace (dříve obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia) sleduje jednotlivé státy/teritoria:

- Střední Evropu (Polsko, Maďarsko a Slovensko)

- Balkán (s vazbami na Turecko a střední a východní Evropu)


Zaměřuje se primárně na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program specializace stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků Katedry ruských a východoevropských studií, která ji zajišťuje.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní plán

Prezentace oboru BECES

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry ruských a východoevropských studií

Facebook Balkánských, euroasijských a středoevropských studií