SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Severoamerická studia
Severoamerická studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Severoamerická studia

Studenti této specializace se zaměřují na teritorium Severní Ameriky, která zahrnuje kromě Spojených států i Kanadu a Mexiko. Hlavní těžiště studia spočívá v hlubším porozumění současných problémů a debat v politické, ekonomické, sociální i kulturní rovině. Podrobná znalost historického kontextu a vývoje je pro dosažení tohoto cíle nezbytná, stejně jako seznámení se základními teoretickými koncepty v daných oblastech. V průběhu studia je důraz kladen na kontextuální interdisciplinární propojení, které je relevantní pro nalézání odpovědí na klíčové otázky vztahující se k danému teritoriu.


Z hlediska metody je studium založeno na analýze vybraných textů, které jsou předmětem kritického zhodnocení v diskusi. Zpracování závěrečné diplomové práce i dílčích seminárních prací je zpravidla založeno na jasné a relevantní výzkumné otázce, která je zodpovězena za pomoci metody odpovídající danému tématu.


Absolventi specializace se výborně orientují v aktuálních politických, ekonomických, sociálních i kulturních problémech severoamerického regionu, což zahrnuje i orientaci v různých pohledech na danou problematiku a znalost hlubšího historického i teoretického ukotvení. V rámci kurzů si nacvičí schopnost přehledné a efektivní prezentace v anglickém jazyce i schopnost analytického písemného zpracování, též převážně v anglickém jazyce. V návazných diskusích je rozvíjena schopnost kritického myšlení a konfrontace vlastního názoru s ostatními. Tyto schopnosti jsou stabilním základem úspěšného uplatnění studentů v podmínkách stále rychleji se proměňujícího trhu práce. V rámci zvolené diplomové práce se pak navíc student stává odborníkem v dané oblasti, což mu umožňuje případný další akademický rozvoj či mu to napomáhá v jeho profesní kariéře.


Kritický interpretační rámec, který si studenti během studia osvojí, je zároveň nezbytným předpokladem pro komparativní analýzu současných sociálně-politických událostí – absolvent programu tak získává odborné schopnosti pro přispívání do veřejného diskurzu v České republice, jeho formování a rozvoji.


Garantem oboru je doc. PhDr. Miloš Calda.

Vedoucím katedry je PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.


Studijní plán

Prezentace ze Dne otevřených dveří KAS

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry severoamerických studií

Facebook Katedry severoamerických studií

Severoamerická studiaSpecializace Severoamerická studia

Studenti této specializace se zaměřují na teritorium Severní Ameriky, která zahrnuje kromě Spojených států i Kanadu a Mexiko. Hlavní těžiště studia spočívá v hlubším porozumění současných problémů a debat v politické, ekonomické, sociální i kulturní rovině. Podrobná znalost historického kontextu a vývoje je pro dosažení tohoto cíle nezbytná, stejně jako seznámení se základními teoretickými koncepty v daných oblastech. V průběhu studia je důraz kladen na kontextuální interdisciplinární propojení, které je relevantní pro nalézání odpovědí na klíčové otázky vztahující se k danému teritoriu.


Z hlediska metody je studium založeno na analýze vybraných textů, které jsou předmětem kritického zhodnocení v diskusi. Zpracování závěrečné diplomové práce i dílčích seminárních prací je zpravidla založeno na jasné a relevantní výzkumné otázce, která je zodpovězena za pomoci metody odpovídající danému tématu.


Absolventi specializace se výborně orientují v aktuálních politických, ekonomických, sociálních i kulturních problémech severoamerického regionu, což zahrnuje i orientaci v různých pohledech na danou problematiku a znalost hlubšího historického i teoretického ukotvení. V rámci kurzů si nacvičí schopnost přehledné a efektivní prezentace v anglickém jazyce i schopnost analytického písemného zpracování, též převážně v anglickém jazyce. V návazných diskusích je rozvíjena schopnost kritického myšlení a konfrontace vlastního názoru s ostatními. Tyto schopnosti jsou stabilním základem úspěšného uplatnění studentů v podmínkách stále rychleji se proměňujícího trhu práce. V rámci zvolené diplomové práce se pak navíc student stává odborníkem v dané oblasti, což mu umožňuje případný další akademický rozvoj či mu to napomáhá v jeho profesní kariéře.


Kritický interpretační rámec, který si studenti během studia osvojí, je zároveň nezbytným předpokladem pro komparativní analýzu současných sociálně-politických událostí – absolvent programu tak získává odborné schopnosti pro přispívání do veřejného diskurzu v České republice, jeho formování a rozvoji.


Garantem oboru je doc. PhDr. Miloš Calda.

Vedoucím katedry je PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.


Studijní plán

Prezentace ze Dne otevřených dveří KAS

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry severoamerických studií

Facebook Katedry severoamerických studií