SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Německá a rakouská studia
Německá a rakouská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Německá a rakouská studia

Magisterská specializace Německá a rakouská studia je tradičním oborem, který Katedra německých a rakouských studií nabízí již od svého založení. Během dvaceti let existence absolvovalo studium téměř 200 absolventů. Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Jejich výhodou je flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Část studentů pokračuje v akademické kariéře ve formě doktorského studia na našem institutu i v zahraničí.

Studium je zaměřeno multidisciplinárně s důrazem na politologii a mezinárodní vztahy, moderní a soudobé dějiny a kulturu německy mluvících zemí (především Německo a Rakousko), jejich místa v Evropě a ve světě a na jejich vztahy se zeměmi střední a východní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována vztahům a komparaci s Českou republikou a dějinám Němců v českých zemích.

Německá a rakouská studia jsou již od svého počátku podporována v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge. Tato podpora umožňuje zajišťovat vysoký podíl přednášek a seminářů v německém jazyce, nabízených profesory německých univerzit. Od ZS 2014 působí na katedře také stálý německý docent (DAAD-Langzeitdozent).

Samozřejmostí pro studenty specializace je i studium na některé z prestižních německých a rakouských univerzit, které je umožněno kromě stipendií v rámci programu Aktion Österreich či Erasmus také stipendijním programem v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge, určeném především pro studenty Německých a rakouských studií.

Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


Studijní plán

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry německých a rakouských studií

Facebook Katedry německých a rakouských studií


Německá a rakouská studiaSpecializace Německá a rakouská studia

Magisterská specializace Německá a rakouská studia je tradičním oborem, který Katedra německých a rakouských studií nabízí již od svého založení. Během dvaceti let existence absolvovalo studium téměř 200 absolventů. Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Jejich výhodou je flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Část studentů pokračuje v akademické kariéře ve formě doktorského studia na našem institutu i v zahraničí.

Studium je zaměřeno multidisciplinárně s důrazem na politologii a mezinárodní vztahy, moderní a soudobé dějiny a kulturu německy mluvících zemí (především Německo a Rakousko), jejich místa v Evropě a ve světě a na jejich vztahy se zeměmi střední a východní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována vztahům a komparaci s Českou republikou a dějinám Němců v českých zemích.

Německá a rakouská studia jsou již od svého počátku podporována v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge. Tato podpora umožňuje zajišťovat vysoký podíl přednášek a seminářů v německém jazyce, nabízených profesory německých univerzit. Od ZS 2014 působí na katedře také stálý německý docent (DAAD-Langzeitdozent).

Samozřejmostí pro studenty specializace je i studium na některé z prestižních německých a rakouských univerzit, které je umožněno kromě stipendií v rámci programu Aktion Österreich či Erasmus také stipendijním programem v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge, určeném především pro studenty Německých a rakouských studií.

Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


Studijní plán

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry německých a rakouských studií

Facebook Katedry německých a rakouských studií