SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Západoevropská studia
Západoevropská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Západoevropská studia

Specializace Západoevropská studia je dvouletým magisterským programem vhodným pro absolventy bakalářského a magisterského studia, který studentům nabízí ucelenou kombinaci kurzů zaměřených na politický, historický, sociální, ekonomický a kulturní vývoj států západní Evropy. Pozornost je věnována zejména Velké Británii, Francii, zemím Beneluxu, v menší míře pak Skandinávii, Iberskému a Apeninskému poloostrovu. V rámci politického vývoje těchto teritorií se studenti seznámí i s evropským integračním procesem. Specializace klade důraz zejména na multidisciplinaritu a pochopení souvislostí regionu v širším kontextu moderních a soudobých dějin s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých teritorií, například prostřednictvím Britské a Francouzské specializace.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


Studijní plán

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry západoevropských studií

Západoevropská studiaSpecializace Západoevropská studia

Specializace Západoevropská studia je dvouletým magisterským programem vhodným pro absolventy bakalářského a magisterského studia, který studentům nabízí ucelenou kombinaci kurzů zaměřených na politický, historický, sociální, ekonomický a kulturní vývoj států západní Evropy. Pozornost je věnována zejména Velké Británii, Francii, zemím Beneluxu, v menší míře pak Skandinávii, Iberskému a Apeninskému poloostrovu. V rámci politického vývoje těchto teritorií se studenti seznámí i s evropským integračním procesem. Specializace klade důraz zejména na multidisciplinaritu a pochopení souvislostí regionu v širším kontextu moderních a soudobých dějin s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých teritorií, například prostřednictvím Britské a Francouzské specializace.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.


Studijní plán

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry západoevropských studií