SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Akreditované obory - základní informace
Akreditované obory - základní informace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Institut mezinárodních studií UK FSV organizuje dva akreditované postgraduální obory:


MODERNÍ DĚJINY

Studijní obor vychovává teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se témata disertačních prací soustředí na moderní dějiny především střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům, na problémy vývoje historiografie daných oblastí a metodologie moderních dějin obecně.


Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

Kontakt: Institut mezinárodních studií, U Kříže 8, 158 00, tel. 251 080 287, e-mail: jarakuc@post.cz


Podmínky přijímacího řízení 2018 MD


MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Obor se soustřeďuje na nejrůznější aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy (nezabývá se primárně českým prostředím) jakož i na metodologické otázky oboru teritoriální studia.


Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Kontakt: Institut mezinárodních studií, U kříže 8, 158 00 Praha 5, tel. 251 080 308, e-mail: majkkubat@hotmail.com


Podmínky přijímacího řízení 2018 MTS


Akreditované obory - základní informace

Institut mezinárodních studií UK FSV organizuje dva akreditované postgraduální obory:


MODERNÍ DĚJINY

Studijní obor vychovává teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se témata disertačních prací soustředí na moderní dějiny především střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům, na problémy vývoje historiografie daných oblastí a metodologie moderních dějin obecně.


Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 

Kontakt: Institut mezinárodních studií, U Kříže 8, 158 00, tel. 251 080 287, e-mail: jarakuc@post.cz


Podmínky přijímacího řízení 2018 MD


MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Obor se soustřeďuje na nejrůznější aspekty současného (od roku 1990) vývoje Severní Ameriky a Evropy (nezabývá se primárně českým prostředím) jakož i na metodologické otázky oboru teritoriální studia.


Předsedou oborové rady, zodpovědným za tento obor, je doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Kontakt: Institut mezinárodních studií, U kříže 8, 158 00 Praha 5, tel. 251 080 308, e-mail: majkkubat@hotmail.com


Podmínky přijímacího řízení 2018 MTS