SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Bakalářské semináře
Bakalářské semináře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:V akademickém roce 2017/2018 se vypisují následující bakalářské semináře:


a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955 (Vít Smetana)

b) Studená válka 1949-1989 (Oldřich Tůma)

c) Bezpečnostní problémy současnosti (Marek Pečenka)

d) Migrační problémy v euroamerické oblasti po roce 1990 (David Emler)

e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945 (Michal Kubát)

f) Sociohistorie (dez)integračních procesů v soudobých evropských společnostech (Ondřej Matějka)

g) Sociální a hospodářský vývoj Evropy a Ruska po roce 1945 (Jaroslav Kučera)

h) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)


Doporučený počet studentů v každém semináři nepřesáhne hranici 20 lidí, rozdělení studentů do jednotlivých seminářů bude ukončeno dle dohody vedoucích jednotlivých seminářů se studenty během prvních dvou zápisových týdnů každého semestru.Bakalářské semináře
V akademickém roce 2017/2018 se vypisují následující bakalářské semináře:


a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955 (Vít Smetana)

b) Studená válka 1949-1989 (Oldřich Tůma)

c) Bezpečnostní problémy současnosti (Marek Pečenka)

d) Migrační problémy v euroamerické oblasti po roce 1990 (David Emler)

e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945 (Michal Kubát)

f) Sociohistorie (dez)integračních procesů v soudobých evropských společnostech (Ondřej Matějka)

g) Sociální a hospodářský vývoj Evropy a Ruska po roce 1945 (Jaroslav Kučera)

h) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)


Doporučený počet studentů v každém semináři nepřesáhne hranici 20 lidí, rozdělení studentů do jednotlivých seminářů bude ukončeno dle dohody vedoucích jednotlivých seminářů se studenty během prvních dvou zápisových týdnů každého semestru.