SOCIÁLNÍ SÍTĚ
SIMS
SIMS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

SIMS (Studentská samospráva Institutu mezinárodních studií)


Veškeré aktuální informace najdete na našem facebooku

Newsletter

Současní členové SIMSu

Rozdělení úkolů

Zápisy ze schůzí SIMSu

Stanovy SIMS

Kontakt:

SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Zástupci samosprávy mají právo účastnit se schůzí vedení institutu, kde nejen získají informace o veškerém dění na IMS, ale mohou také vyjádřit svůj názor a informovat vedení o přáních a připomínkách studentů. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.Volby do SIMSu se pořádají na začátku každého zimního semestru ve všech ročnících. Zvolení zástupci následně volí předsedu celé samosprávy. Obecným požadavkem kladeným na kandidáty je motivace měnit věci, ochota komunikovat a pomáhat ostatním, chuť organizovat. Nabízíme možnost seberealizace, zkoušku vlastních schopností a dovedností a přípravu na případné pozdější organizační úkoly.


SIMS je členským spolkem Studentské unie UK a Jinospolku.


SIMS

SIMS (Studentská samospráva Institutu mezinárodních studií)


Veškeré aktuální informace najdete na našem facebooku

Newsletter

Současní členové SIMSu

Rozdělení úkolů

Zápisy ze schůzí SIMSu

Stanovy SIMS

Kontakt:

SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Zástupci samosprávy mají právo účastnit se schůzí vedení institutu, kde nejen získají informace o veškerém dění na IMS, ale mohou také vyjádřit svůj názor a informovat vedení o přáních a připomínkách studentů. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.Volby do SIMSu se pořádají na začátku každého zimního semestru ve všech ročnících. Zvolení zástupci následně volí předsedu celé samosprávy. Obecným požadavkem kladeným na kandidáty je motivace měnit věci, ochota komunikovat a pomáhat ostatním, chuť organizovat. Nabízíme možnost seberealizace, zkoušku vlastních schopností a dovedností a přípravu na případné pozdější organizační úkoly.


SIMS je členským spolkem Studentské unie UK a Jinospolku.


Archiv:

SIMS 2015/2016

SIMS 2014/2015

SIMS 2013/2014

Archiv dokumentů