SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Institut
Institut
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. IMS vznikl v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK, jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu hledání, charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovnež v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik duležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.


Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.


IMS FSV UK sídlí z větší části v areálu UK v Jinonicích.Institut

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. IMS vznikl v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK, jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu hledání, charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovnež v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik duležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.


Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí dění v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.


IMS FSV UK sídlí z větší části v areálu UK v Jinonicích.