SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Pokyny pro uzavírání indexu
Pokyny pro uzavírání indexu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyny pro uzavírání indexů (pouze pro obor CNS)

Termín pro uzavírání je vždy vyhlášen garantem oboru a musí proběhnout před konáním státní závěrečné zkoušky. Pokud si chce student nechat uzavřít index po splnění všech studijních povinností a státní závěrečnou zkoušku se rozhodne skládat v pozdější době, kontaktuje garanta sám.


Pro uzavření indexu je třeba dodat následující formuláře a dokumenty - všechny vytištěné i elektronicky:

1) výtisk splněných studijních povinností ze SISu a FlexNow!

2) vyplněný formulář s přehledem předmětů rozdělených podle modulů

3) výkaz studijních povinností pro potřeby UR

4) žádost o vystavení diplomu na UR


V případě, že uzavíráte index bezprostředně po příjezdu ze zahraničního studijního pobytu, je potřeba předložit vyplněný Protokol o splnění studijních povinností. U P a PV předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie V, je třeba doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky.


Převodní tabulka známek mezi Universität Regensburg a Univerzitou Karlovou


UR

UK

1,0 - 1,5

1

1,5 - 2,5

2

2,5 - 3,5

3

3,5 - 4,0

3

5,0

4


Pokyny pro uzavírání indexu

Pokyny pro uzavírání indexů (pouze pro obor CNS)

Termín pro uzavírání je vždy vyhlášen garantem oboru a musí proběhnout před konáním státní závěrečné zkoušky. Pokud si chce student nechat uzavřít index po splnění všech studijních povinností a státní závěrečnou zkoušku se rozhodne skládat v pozdější době, kontaktuje garanta sám.


Pro uzavření indexu je třeba dodat následující formuláře a dokumenty - všechny vytištěné i elektronicky:

1) výtisk splněných studijních povinností ze SISu a FlexNow!

2) vyplněný formulář s přehledem předmětů rozdělených podle modulů

3) výkaz studijních povinností pro potřeby UR

4) žádost o vystavení diplomu na UR


V případě, že uzavíráte index bezprostředně po příjezdu ze zahraničního studijního pobytu, je potřeba předložit vyplněný Protokol o splnění studijních povinností. U P a PV předmětů plněných v rámci modulů je třeba zapsat kódy a kredity dle Karolinky. U ostatních předmětů, které spadají do kategorie V, je třeba doplnit kromě německého také anglický a český název kurzu. Uznané kreditní ohodnocení odpovídá UR. Známky je nutné přepočítat na základě převodní tabulky.


Převodní tabulka známek mezi Universität Regensburg a Univerzitou Karlovou


UR

UK

1,0 - 1,5

1

1,5 - 2,5

2

2,5 - 3,5

3

3,5 - 4,0

3

5,0

4