SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Informace o IMS
Informace o IMS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Studijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.


Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.


Absolventi IMS disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.Podrobnější informace viz Prezentace IMSInformace o IMS
Studijní obory Institutu mezinárodních studií (IMS) se zabývají politickými, kulturně historickými, ekonomickými, právními a společenskými aspekty vývoje teritorií ovlivňujících postavení České republiky v současném světě. Severní Amerika, západní Evropa, německy mluvící země, středovýchodní Evropa, Balkán a postsovětský prostor představují v tomto smyslu hlavní náplň studia na IMS. Mezinárodní váhu IMS dokládá skutečnost, že od roku 2007 provozuje v rámci prestižního programu Erasmus Mundus a v součinnosti s University College London magisterský obor International Master in Economy, State and Society. V roce 2008 otevřel IMS FSV UK ve spolupráci s řezenskou univerzitou bakalářský obor Česko-německá studia.


Mezi renomované zahraniční partnery IMS patří např. Oxford University, London School of Economics and Political Science, Science Po Paris a řada dalších evropských i zámořských univerzit. Výsledkem mimořádně bohaté mezinárodní spolupráce je fakt, že studenti každý semestr vyjíždějí na desítky studijních pobytů na partnerské univerzity v Evropě i mimo ni.


Absolventi IMS disponují kvalifikovanou schopností analýzy a interpretace založenou na rozsáhlé a hluboké znalosti studovaných teritorií. Uplatňují se jako analytici a poradci v mezinárodních odděleních vládních a nevládních institucí a privátních společností, např. na Ministerstvu zahraničních věcí, Kanceláři prezidenta ČR, Evropské komisi, OBSE, nadaci Člověk v tísni nebo v Asociaci pro mezinárodní otázky. Absolventi IMS pracují rovněž jako komentátoři politického, hospodářského a kulturního vývoje zahraničních zemí, mj. v České televizi, ČTK, Lidových novinách; řada z nich však také pokračuje v akademické kariéře na Univerzitě Karlově i mimo ni.Podrobnější informace viz Prezentace IMS