SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Dokumenty
Dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Studium na IMS FSV UK upravují v první řadě obecné nadřazené předpisy, jimiž jsou Zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, které jsou dále doplněny a upřesněny interními předpisy FSV UK a IMS.

Základním předpisem IMS FSV UK je jeho Organizační řád (viz níže), dále vyhlášky ředitele IMS či garantů jednotlivých studijních oborů. Další část dokumentů pak tvoří šablony a závazné pokyny k vypracovávání závěrečných bakalářských, diplomových či disertačních prací obhajovaných na IMS.Organizační řád Institutu mezinárodních studií UK FSV

(nová verze - červen 2013)


Organizační řád Institutu mezinárodních studií UK FSV

(nové znění s platností od 1. 9. 2015; upraven čl.III/1 a Příloha 1)


Dokumenty


Studium na IMS FSV UK upravují v první řadě obecné nadřazené předpisy, jimiž jsou Zákon o vysokých školách, Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, které jsou dále doplněny a upřesněny interními předpisy FSV UK a IMS.

Základním předpisem IMS FSV UK je jeho Organizační řád (viz níže), dále vyhlášky ředitele IMS či garantů jednotlivých studijních oborů. Další část dokumentů pak tvoří šablony a závazné pokyny k vypracovávání závěrečných bakalářských, diplomových či disertačních prací obhajovaných na IMS.Organizační řád Institutu mezinárodních studií UK FSV

(nová verze - červen 2013)


Organizační řád Institutu mezinárodních studií UK FSV

(nové znění s platností od 1. 9. 2015; upraven čl.III/1 a Příloha 1)