SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Studium
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní charakteristika studia na IMS FSV UK


Studium na IMS FSV UK je v souladu s jeho Organizačním řádem realizováno v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech, jejichž seznam najdete pro každý školní rok na této adrese (Studijní programy/Mezinárodní teritoriální studia).


IMS FSV UK podporuje studentskou mobilitu, a to jak v rámci programu Erasmus, tak i prostřednictvím meziuniverzitních studentských dohod a možností studijních pobytů v zahraničí.


Součástí studijních plánů denního bakalářského a magisterského studia jsou odborné stáže, které lze vykonávat také v rámci ERASMUS, a to na základě každoročního výběrového řízení.


Počínaje magisterským studiem se studenti mohou ucházet o finanční podporu svého výzkumu u Grantové agentury Univerzity Karlovy.


Studenty všech studijních oborů na IMS FSV UK reprezentuje studentská samospráva známá jako SIMS.


Studium

Základní charakteristika studia na IMS FSV UK


Studium na IMS FSV UK je v souladu s jeho Organizačním řádem realizováno v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech, jejichž seznam najdete pro každý školní rok na této adrese (Studijní programy/Mezinárodní teritoriální studia).


IMS FSV UK podporuje studentskou mobilitu, a to jak v rámci programu Erasmus, tak i prostřednictvím meziuniverzitních studentských dohod a možností studijních pobytů v zahraničí.


Součástí studijních plánů denního bakalářského a magisterského studia jsou odborné stáže, které lze vykonávat také v rámci ERASMUS, a to na základě každoročního výběrového řízení.


Počínaje magisterským studiem se studenti mohou ucházet o finanční podporu svého výzkumu u Grantové agentury Univerzity Karlovy.


Studenty všech studijních oborů na IMS FSV UK reprezentuje studentská samospráva známá jako SIMS.