SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Ruská a euroasijská studia
Ruská a euroasijská studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specializace Ruská a euroasijská studia

Specializace (dříve obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia) sleduje jednotlivé státy/teritoria:

- evropské Rusko (s vazbami na kavkazskou a středoasijskou oblast)

- Bělorusko a Ukrajinu (s vazbami na Moldávii a Rumunsko)

- Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko)


Zaměřuje se primárně na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program této specializace stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků Katedry ruských a východoevropských studií, která ji zajišťuje.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní plán

Prezentace oboru BECES

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry ruských a východoevropských studií

Facebook Balkánských, euroasijských a středoevropských studií

Ruská a euroasijská studiaSpecializace Ruská a euroasijská studia

Specializace (dříve obor Balkánská, euroasijská a středoevropská studia) sleduje jednotlivé státy/teritoria:

- evropské Rusko (s vazbami na kavkazskou a středoasijskou oblast)

- Bělorusko a Ukrajinu (s vazbami na Moldávii a Rumunsko)

- Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko)


Zaměřuje se primárně na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program této specializace stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků Katedry ruských a východoevropských studií, která ji zajišťuje.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii i ve velkých nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice. Jsou připraveni na vědecký výzkum různých směrů, především však na flexibilní aplikaci získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.


Studijní plán

Prezentace oboru BECES

Podmínky přijímacího řízení


Stránky Katedry ruských a východoevropských studií

Facebook Balkánských, euroasijských a středoevropských studií