SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Středoevropská komparativní studia
Středoevropská komparativní studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Středoevropská komparativní studia


Cíl oboru:

Středoevropská komparativní studia nabízí studijní plán zprostředkovávající znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním pojetím umožní identifikovat, pochopit a didakticky zpracovat hlavní limity a manévry české společnosti a státu v kontextu proměňujícího se vnějšího světa.


Profil absolventa:

Základem kompetencí absolventa jsou široké znalosti středoevropského regionu s důrazem na historický, politický a ekonomický vývoj ve 20. a na počátku 21. století. Absolvent bude schopen aplikace základních politologických teorií a zároveň komparace vývoje a trendů ve středoevropském regionu. Absolventi tohoto studijního oboru jako součásti programu Mezinárodní teritoriální studia jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.


Příklady vhodných bakalářských studijních oborů jako předstupňů studia:

FSV:

- Teritoriální studia (kombinovaná forma)

- Soudobé dějiny (kombinovaná forma)

- Mezinárodní teritoriální studia (prezenční forma)

- Politologie a mezinárodní vztahy (prezenční forma)


Na jiných fakultách UK a VŠ:

- Obory zaměřené na moderní dějiny, politologii či mezinárodní vztahy


Organizace výuky:

Výuka kombinované formy studia bude probíhat v pátek odpoledne (14-20 hodin) ve výukových týdnech semestrů (vždy 12 týdnů v semestru).


Informace o přijímacích zkouškách


Den otevřených dveří - prezentace

Středoevropská komparativní studia

Středoevropská komparativní studia


Cíl oboru:

Středoevropská komparativní studia nabízí studijní plán zprostředkovávající znalosti a analyticko-syntetické dovednosti zaměřené na moderní dějiny a současný vývoj střední Evropy. Obor svým komparativním pojetím umožní identifikovat, pochopit a didakticky zpracovat hlavní limity a manévry české společnosti a státu v kontextu proměňujícího se vnějšího světa.


Profil absolventa:

Základem kompetencí absolventa jsou široké znalosti středoevropského regionu s důrazem na historický, politický a ekonomický vývoj ve 20. a na počátku 21. století. Absolvent bude schopen aplikace základních politologických teorií a zároveň komparace vývoje a trendů ve středoevropském regionu. Absolventi tohoto studijního oboru jako součásti programu Mezinárodní teritoriální studia jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k vysoce kvalifikované práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.


Příklady vhodných bakalářských studijních oborů jako předstupňů studia:

FSV:

- Teritoriální studia (kombinovaná forma)

- Soudobé dějiny (kombinovaná forma)

- Mezinárodní teritoriální studia (prezenční forma)

- Politologie a mezinárodní vztahy (prezenční forma)


Na jiných fakultách UK a VŠ:

- Obory zaměřené na moderní dějiny, politologii či mezinárodní vztahy


Organizace výuky:

Výuka kombinované formy studia bude probíhat v pátek odpoledne (14-20 hodin) ve výukových týdnech semestrů (vždy 12 týdnů v semestru).


Informace o přijímacích zkouškách


Den otevřených dveří - prezentace