SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Popis projektuInstitut mezinárodních studií FSV UK navrhuje projekt, který se bude zabývat multidisciplinární analýzou současného vývoje na severní polokouli. Nedávná doba přinesla několik krizí, které odstartovaly proměnu stávajícího uspořádání především v Evropě, ale také ohrozily stabilitu a intenzitu transatlantické vazby. Evropská unie byla zmítána sérií krizí (krize eura, řecká krize či nejnověji migrační problémy), které silně odhalují vnitřní napětí mezi státy a také rozdílné zájmy s ohledem na jejich historický vývoj a geopolitickou polohu, a to i ve střední Evropě, kde se po Maďarsku začíná problematizovat vnitřní situace a vztahy k EU také v Polsku. V bezprostřední blízkosti Evropy se odehrávají horké krize (ozbrojený konflikt na východní Ukrajině, válka v Sýrii), jejichž následky na Evropskou unii také stále silněji doléhají a začínají zpochybňovat její vnitřní integritu zejména z hlediska konfliktních postojů k uprchlické krizi. Spojené státy, tradiční spojenec západoevropských států a hlavní vojenský pilíř NATO, tomuto vývoji ohrožujícímu Evropu v době končícího prezidentského mandátu Baracka Obamy spíše pasivně přihlíží a razantněji nereagují ani na vzrůstající geopolitické ambice Ruska.


Výše uvedené problémy doprovází celá řada změn – politických, ekonomických či společenských, z nichž některé trvají již delší dobu, ale byly intenzitou a vlnou nových výzev výrazně urychleny – příkladně uprchlická krize akcelerující migrační pohyb směřující do Evropy vedla k velmi rychlému nárůstu vlny politického populismu a společenské xenofobie. Právě v těchto procesech hraje specifická teritoriálně-historická zkušenost aktérů (států, společnosti, obyvatel) velmi výraznou roli. Obecně se ukazuje, že evropské státy nejsou na tyto výzvy připraveny a přílišné spolehání na samospádná či automatická řešení ne vždy znamená řešení skutečné. Výzkum se proto bude zabývat určitými tématy buď jako nosnými (např. reakcemi Spojených států na výzvy doby, euro-atlantickými vazbami, vývojem v post-sovětském prostoru včetně velmi konkrétního pohledu na Rusko), nebo jako doprovodnými, zaměřenými především na historické kořeny současného vývoje.


Projekt vychází z dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze i z něj vycházejícího dlouhodobého záměru fakulty, zejména z priority číslo 1, v jejímž rámci je kladen důraz na původní výzkumnou činnost studentů doktorského cyklu, kteří pod odborným vedením akademických pracovníků katedry podrobněji rozpracovávají související aspekty svých doktorských prací. Zároveň umožňuje aktivní zapojení vybraných studentů magisterského cyklu, kteří v něm mají příležitost seznámit se s praktickou výzkumnou prací, opět pod vedením akademických pracovníků katedry, a osvojit si tak návyky užitečné jak pro ukončení diplomových prací využitelných publikačně, tak i pro přípravu potenciálních doktorských projektů.


Projekt svým tematickým zaměřením propojuje jednak dlouhodobý výzkum všech kateder Institutu mezinárodních studií FSV UK, jednak integruje témata diplomových a disertačních prací podílejících se studentů s institucionálním a účelovým výzkumem, uskutečňovaným na IMS UK FSV zejména v rámci projektů PRVOUK a UNCE (Centrum pro výzkum kolektivní paměti). Koordinace SVV a zmíněných výzkumných aktivit tak vytváří synergický efekt a umožňuje tím perspektivní formování lidských zdrojů na IMS UK FSV v jejich generační provázanosti.Popis projektu
Institut mezinárodních studií FSV UK navrhuje projekt, který se bude zabývat multidisciplinární analýzou současného vývoje na severní polokouli. Nedávná doba přinesla několik krizí, které odstartovaly proměnu stávajícího uspořádání především v Evropě, ale také ohrozily stabilitu a intenzitu transatlantické vazby. Evropská unie byla zmítána sérií krizí (krize eura, řecká krize či nejnověji migrační problémy), které silně odhalují vnitřní napětí mezi státy a také rozdílné zájmy s ohledem na jejich historický vývoj a geopolitickou polohu, a to i ve střední Evropě, kde se po Maďarsku začíná problematizovat vnitřní situace a vztahy k EU také v Polsku. V bezprostřední blízkosti Evropy se odehrávají horké krize (ozbrojený konflikt na východní Ukrajině, válka v Sýrii), jejichž následky na Evropskou unii také stále silněji doléhají a začínají zpochybňovat její vnitřní integritu zejména z hlediska konfliktních postojů k uprchlické krizi. Spojené státy, tradiční spojenec západoevropských států a hlavní vojenský pilíř NATO, tomuto vývoji ohrožujícímu Evropu v době končícího prezidentského mandátu Baracka Obamy spíše pasivně přihlíží a razantněji nereagují ani na vzrůstající geopolitické ambice Ruska.


Výše uvedené problémy doprovází celá řada změn – politických, ekonomických či společenských, z nichž některé trvají již delší dobu, ale byly intenzitou a vlnou nových výzev výrazně urychleny – příkladně uprchlická krize akcelerující migrační pohyb směřující do Evropy vedla k velmi rychlému nárůstu vlny politického populismu a společenské xenofobie. Právě v těchto procesech hraje specifická teritoriálně-historická zkušenost aktérů (států, společnosti, obyvatel) velmi výraznou roli. Obecně se ukazuje, že evropské státy nejsou na tyto výzvy připraveny a přílišné spolehání na samospádná či automatická řešení ne vždy znamená řešení skutečné. Výzkum se proto bude zabývat určitými tématy buď jako nosnými (např. reakcemi Spojených států na výzvy doby, euro-atlantickými vazbami, vývojem v post-sovětském prostoru včetně velmi konkrétního pohledu na Rusko), nebo jako doprovodnými, zaměřenými především na historické kořeny současného vývoje.


Projekt vychází z dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze i z něj vycházejícího dlouhodobého záměru fakulty, zejména z priority číslo 1, v jejímž rámci je kladen důraz na původní výzkumnou činnost studentů doktorského cyklu, kteří pod odborným vedením akademických pracovníků katedry podrobněji rozpracovávají související aspekty svých doktorských prací. Zároveň umožňuje aktivní zapojení vybraných studentů magisterského cyklu, kteří v něm mají příležitost seznámit se s praktickou výzkumnou prací, opět pod vedením akademických pracovníků katedry, a osvojit si tak návyky užitečné jak pro ukončení diplomových prací využitelných publikačně, tak i pro přípravu potenciálních doktorských projektů.


Projekt svým tematickým zaměřením propojuje jednak dlouhodobý výzkum všech kateder Institutu mezinárodních studií FSV UK, jednak integruje témata diplomových a disertačních prací podílejících se studentů s institucionálním a účelovým výzkumem, uskutečňovaným na IMS UK FSV zejména v rámci projektů PRVOUK a UNCE (Centrum pro výzkum kolektivní paměti). Koordinace SVV a zmíněných výzkumných aktivit tak vytváří synergický efekt a umožňuje tím perspektivní formování lidských zdrojů na IMS UK FSV v jejich generační provázanosti.