SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Kombinované magisterské studium
Kombinované magisterské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Středoevropská komparativní studia - navazující magisterský obor - kombinovaná forma studia


Středoevropská komparativní studia (SKS) jsou navazujícím magisterským oborem vyučovaným v českém jazyce v kombinované formě studia. Studenti se řídí studijním plánem podle roku nástupu do studia. Aktuální verze studijního plánu je k nalezení pod obecným odkazem na tzv. Karolinku.


Studium se dále řídí aktuálními vyhláškami garanta oboru

Vyhláška garanta oboru k zahájení AR 2016/2017

Vyhláška garanta oboru k zahájení AR 2017/2018


Rozvrh pro obor je aktualizován před zahájením každého semestru.


SKS rozvrh LS 2017/2018 - 1. ročník


SKS rozvrh LS 2017/2018 - 2. ročník

Plnění studijních povinností (viz sylaby předmětů - proklik možný z aktuální Karolinky) proběhne v termínech dle dohody s vyučujícími. Zkouškové období je určeno harmonogramem akademického roku (viz obecný proklik na Karolinku.


Kombinované magisterské studium

Středoevropská komparativní studia - navazující magisterský obor - kombinovaná forma studia


Středoevropská komparativní studia (SKS) jsou navazujícím magisterským oborem vyučovaným v českém jazyce v kombinované formě studia. Studenti se řídí studijním plánem podle roku nástupu do studia. Aktuální verze studijního plánu je k nalezení pod obecným odkazem na tzv. Karolinku.


Studium se dále řídí aktuálními vyhláškami garanta oboru

Vyhláška garanta oboru k zahájení AR 2016/2017

Vyhláška garanta oboru k zahájení AR 2017/2018


Rozvrh pro obor je aktualizován před zahájením každého semestru.


SKS rozvrh LS 2017/2018 - 1. ročník


SKS rozvrh LS 2017/2018 - 2. ročník

Plnění studijních povinností (viz sylaby předmětů - proklik možný z aktuální Karolinky) proběhne v termínech dle dohody s vyučujícími. Zkouškové období je určeno harmonogramem akademického roku (viz obecný proklik na Karolinku.