SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Doktorské studium
Doktorské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Doktorské studiumAkreditované obory Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny - základní informace


Harmonogram probíhajícího akademického roku

Předpisy upravující postgraduální studium na Fakultě sociálních věd UK

Opatření děkana č. 27/2017 - Organizace doktorského studia na FSV UK


Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK (platná od ZS 2017/2018)

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK, starší verze (platná pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před ZS 2017/2018)


Studijní pobyty doktorandů v zahraničí - možnosti financování


Zápisy ze schůzí oborových rad MTS a MD

Seznam členů oborové rady MTS

Seznam členů oborové rady MD


Centrum doktorských studií IMS UK FSV

Statut Centra doktorských studií IMS UK FSV

Vyhlášení interní soutěže na dvě místa v rámci Centra doktorských studií IMS UK FSV 2014

Vyhlášení interní soutěže na dvě místa v rámci Centra doktorských studií IMS UK FSV 2015

Vyhlášení interní soutěže na dvě místa v rámci Centra doktorských studií IMS UK FSV 2016

Vyhlášení interní soutěže na dvě místa v rámci Centra doktorských studií IMS UK FSV 2017