SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Kombinované bakalářské studium
Kombinované bakalářské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kombinované bakalářské studium

Informace pro studenty oborů Soudobé dějiny a Teritoriální studia


Studijní plán oboru Soudobé dějiny 2018/2019

Studijní plán oboru Teritoriální studia 2018/2019


Pravidla studia 2018/2019


Pokyn děkana 18/2015 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Bakalářský seminář

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře a k zpracování bakalářské práce

Projekt bakalářské práce

Teze bakalářské práce - průběžné

Teze bakalářské práce - závěrečné


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Obor Soudobé dějiny

Obor Teritoriální studia


Rozvrh zimního semestru 2018/2019


Harmonogram školního roku 2018/2019

Formuláře upotřebitelné během studia