SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Kombinované bakalářské studium
Kombinované bakalářské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kombinované bakalářské studium

Informace pro studenty oborů Soudobé dějiny a Teritoriální studia


Studijní plán oboru Soudobé dějiny 2016/2017

Studijní plán oboru Teritoriální studia 2016/2017


Opatření děkana 1/2010 Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia


Pokyn děkana 18/2015 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství


Bakalářský seminář

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře a k zpracování bakalářské práce

Projekt bakalářské práce

Teze bakalářské práce - průběžné

Teze bakalářské práce - závěrečné


Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Obor Soudobé dějiny

Obor Teritoriální studia


Rozvrh letního semestru 2017/2018


Harmonogram školního roku 2017/2018

Formuláře upotřebitelné během studia