Doktorské SZZ - Oguljamal Yazliyevy

Doktorské SZZ - Oguljamal Yazliyevy

Institut mezinárodních studií zve veřejnost na veřejné zasedání komise pro státní doktorské zkoušky ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia, které se koná dne 4. června 2021 od 10 hodin v budově Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze 5, Pekařská 10, místnost 222.

Více informací v oficiální pozvánce.