Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

IMS FSV UK sídlí z větší části v areálu UK v Jinonicích.

Aktuality

 • Další významná publikace do vaší knihovny

  Jakub Eberle a Vladimír Handl vydávají novou publikaci s názvem Rozpolcená mocnost

 • Nová publikace na půdě IMS

  Gratulujeme panu doc. Konrádovi k vydání nové publikace Geisteswissenschaften im Umbruch

 • Prestižní ocenění pro naše vědce

  Blahopřejeme Lucii Kadlecové a Ondřeji Klípovi k získání ceny Jacques Derrida Prize in Social sciences and humanities

 • Krásné prázdniny a v září na nové adrese!

  IMS přeje všem svým studentům a zaměstnancům krásné prázdniny a těší se v září na shledanou na nové adrese: Pekařská 695/10, Praha 5, 155 00 - Jinonice. Budova je dostupná od stanice metra B Nové Butovice, Přijďte nás navštívit od 20. července.

 • Tři úspěšně obhájené disertační práce na IMS!

  IMS zakončil letní semestr před prázdninami velmi úspěšně! Máme tři nové Ph.D.! Dne 24. 6. obhájila svou disertační práci Kateřina Šimová a 29. 6. úspěšně absolvovali doktorské studium i Václav Lídl a Mikuláš Zvánovec. Gratulujeme!

 • Bakalářské státní zkoušky

  Státní zkoušky oborů HVK, MTS a MTSK se budou konat 15.6 a 16.6.
  Zde naleznete rozdělení do komisí, harmonogram včetně uvedení místnosti bude následovat.
  Pokud se z vážných důvodů nemůžete zkoušky zúčastnit osobně, napište mi prosím na email: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz.
  Vážný důvod je ten, pokud jste zůstali v zahraničí nebo jste v karanténě na základě lékařsky doložitelného důvodu pro fyzickou nepřítomnost. Děkujeme