Institut

O Institutu

Institut mezinárodních studií (dále jen IMS) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK), která vznikla v roce 1990, aby reagovala na aktuální potřeby společnosti. IMS byl založen v roce 1994 jako nejmladší součást FSV UK. Jeho současná struktura je výsledkem dlouhodobého procesu charakterizovaného mimo jiné cílevědomým formováním nového studijního oboru "teritoriální studia" (Area Studies). Je rovněž v pozitivním smyslu ovlivněna stoupající a měnící se poptávkou studentů, tj. uspokojením stále naléhavější "společenské poptávky" po dosud chybějícím oboru teritoriálních studií, tolik důležitém pro další rozvoj praxe české zahraniční i vnitřní politiky.

Absolventi studijních oborů vyučovaných na IMS jsou typičtí kontextuálně, teritoriálně a metodologicky fundovanou znalostí moderních dějin, právně-politického, ekonomického a socio-kulturního zázemí v těch teritoriích, která jsou náplní vědecké a pedagogické práce institutu, orientují se v praktických důsledcích nedávných historických dějů a podstatných současných problémech, vybaveni základními analyticko-interpretačními dovednostmi. Absolventi těchto oborů jsou uplatnitelní ve všech typech vládních i nevládních institucí, které se soustřeďují na problematiku příslušných teritorií v jejím historickém i současném kontextu, a to jak domácích, tak zahraničních.

IMS FSV UK sídlí z větší části v areálu UK v Jinonicích.

Aktuality

 • Bakalářské státní zkoušky

  Státní zkoušky oborů HVK, MTS a MTSK se budou konat 15.6 a 16.6. Rozdělení do komisí včetně harmonogramu bude uvedeno zde v aktualitách, Prosím, sledujte aktuality IMS.

 • Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

  Vyhláška upravuje zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v rámci
  bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (MTS), Soudobé
  dějiny (HVK), Teritoriální studia (TS), magisterského studijního programu
  Teritoriální studia (NP_TS) a magisterského studijního programu Německá a
  středoevropská studia (NP_NSS). Bakalářský studijní program Česko-německá
  studia (BP_CNS) je upraven samostatnou vyhláškou.

 • Nový projekt na KES

  V rámci nového projektu pod záštitou programu Erasmus+ spojí své síly akademici Katedry evropských studií se členy Českého horolezeckého svazu a dalšími horolezci a alpinisty z celé Evropy.

 • Možnost využití studovny IMS pro studenty

  IMS nabízí možnost využít svoji učebnu jako studovnu pro studenty, kteří nemají dostatečné zázemí pro studium.

 • Plánované výjezdy Erasmus+ a jiná mobilita

  COVID opatření se pomalu uvolňují a nouzový stav brzy skončí, a tak je čas zamýšlet se nad tím, co bude po návratu do offline života - a to včetně plánovaných výjezdů Erasmus+ a jiné mobility. Zahraniční výjezdy studentů je možné plánovat a realizovat v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit, a situace se dynamicky mění. Dobrá zpráva je, že změny jsou k lepšímu!

 • Mezinárodní workshop CEFRES

  CFP na téma: SHAPING THE ‘SOCIALIST SELF’? THE ROLE OF PSY-SCIENCES IN COMMUNIST STATES OF THE EASTERN BLOC (1948–1989)