PĚT DŮVODŮ PROČ STUDOVAT PRÁVĚ NA KATEDŘE NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH STUDIÍ

PĚT DŮVODŮ PROČ STUDOVAT PRÁVĚ NA KATEDŘE NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH STUDIÍ

KNRS

1. Otevřeme vám dveře ke studiu v zahraničí

Prakticky každý student stráví alespoň jeden semestr na zahraniční univerzitě. Většinou se rozhodne pro některou partnerskou univerzitu v Německu nebo Rakousku, ale pokud chcete, můžete si vybrat i jinou evropskou zemi. Studenti Německých a středoevropských studií vyjíždějí automaticky na semestr k našim partnerům v Krakově, studenti Česko-německých studií stráví jeden rok na partnerské univerzitě v Řezně. Nemusíte se bát, že byste náklady spojené s pobytem v zahraničí nezaplatili, protože katedra disponuje širokou nabídkou stipendií. Díky jedinečné spolupráci s německou organizací DAAD vypisuje některá stipendia přímo katedra, jiná vám pomůžeme získat od německých a rakouských institucí nebo z programu Erasmus+.

2. Vyučující k vám budou přistupovat jako k partnerům

Mezi pedagogy, kteří na katedře vyučují, najdete zástupce různých generací. Pro všechny ale platí, že patří mezi přední odborníky na svá témata a že výuku pojímají zpravidla formou interaktivních seminářů. Zajímá vás v souvislosti s Německem a Rakouskem zahraniční politika, stranický systém, ekonomický vývoj, kultura nebo nejnovější historie? Naši vyučující s vámi budou (nejen) o těchto otázkách rádi diskutovat a budou vás podporovat v tom, co vás zajímá, a to včetně volby tématu pro závěrečnou práci.

3. Komunikujeme ve třech jazycích

Během studia budete navštěvovat kurzy v češtině a němčině, doplňkově také v angličtině. Řadu přednášek a seminářů vyučují přímo odborníci z Německa a Rakouska. Nevěříte svým jazykovým znalostem natolik, abyste se zapsali na kurz v němčině? Máme zkušenost, že ten, kdo se snaží, udělá v němčině během prvního roku studia obrovský pokrok. Se zdoláváním úskalí německého jazyka pomáhá také náš tutor – rodilý mluvčí, který bývá jen o pár let starší než vy. V rámci Německých a středoevropských studií navíc nabízíme intenzivní výuku polštiny.

4. Podpoříme vás při přípravě na praxi

Katedra podporuje studenty při hledání stáží v německojazyčných institucích, organizacích nebo firmách. V případě Česko-německých studií jde dokonce o studijní povinnost. Stáž vám umožní získat první pracovní zkušenosti, cenné kontakty a zajímavou položku do životopisu. Síť zaměstnavatelů, kteří naše stážisty přijímají, se stále rozrůstá – také díky absolventům, kteří s katedrou zůstávají ve spojení i po promoci. Naši absolventi nacházejí uplatnění ve státní sféře, diplomatických institucích a mezinárodních neziskových organizacích, médiích i byznysu.

5. Můžete se těšit na přátelské prostředí

Díky omezenému počtu přijímaných studentů panuje na katedře přátelská atmosféra. Pedagogy můžete blíže poznat při neformálních setkáních nebo při různých workshopech a exkurzích v České republice i v zahraničí. K příjemnému prostředí také výrazně přispívá studentská samospráva, která pořádá pro studenty celého institutu výlety, sportovní akce a společenská setkání.

Jaké obory u nás můžete studovat?

KNRS

Binacionální bakalářský obor Česko-německá studia / Deutsch-Tschechische Studien akreditovaný ve spolupráci s Univerzitou Řezno umožňuje studentům získat znalosti o německy mluvících zemích a česko-německých vztazích z pohledu moderních dějin, společenských a ekonomických věd, jazykovědy a interkulturní komunikace.

Všem absolventům oboru je udělen dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a B.A. podle příslušných národních legislativ. Další informace o oboru.

Binacionální magisterský obor Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien akreditovaný ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově je založen interdisciplinárně. Opírá se zejména o přístupy moderních a soudobých dějín, politických věd a věd o kultuře. Studentům nabízí možnost zaměřit se na Německo a střední Evropu. Absolventi oboru získávají dvojí diplom (double-degree). Další informace o oboru.

Navazující magisterský obor Mezinárodní teritoriální studia / specializace Německá a rakouská studia je od roku 1994 zařazen do programu DAAD Deutschsprachige Studiengänge in MOE/GUS). Studium má interdisciplinární charakter a využívá metody a přístupy moderních a soudobých dějin, politických věd a mezinárodních vztahů. Studenti se mohou soustředit na politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj německy mluvících zemí ve středoevropském a šířeji také evropském kontextu. Další informace o specializaci.

Praktické tipy pro uchazeče

Chcete si udělat lepší představu, jaké předměty se učí na oboru, který vás zaujal? Podívejte se na jeho aktuální studijní plán v Karolince. Najdete tu nejen přehled všech povinných, povinně volitelných i volitelných kurzů, ale také odkazy na další informace o nich.

Hledáte informace, abyste se mohli co nejlépe připravit na přijímací zkoušky? Podmínky přijímacího řízení si můžete prostudovat na této stránce. Pro zájemce o obor Česko-německá studia navíc pravidelně pořádáme přípravný kurz k zopakování nejdůležitějších témat k přijímacím zkouškám.

Zajímá vás, čím žije Katedra německých a rakouských studií? Sledujte náš Facebook German and Austrian Studies Prague, na jehož správě se podílejí i naši studenti. Můžete se zde s nimi také spojit a položit jim své dotazy.