Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na IMS

Členové katedry německých a rakouských studií participují na všech vědeckovýzkumných aktivitách Institutu mezinárodních studií. Přehledné informace jsou k dipozici na této stránce.