Proč MD?

Proč MD?

Doktorský program Moderní dějiny se zaměřuje na mezinárodní prostředí. Nabízí a vyžaduje účast na mezinárodních stážích a konferencích. Poskytuje velmi širokou škálu kontaktů s předními univerzitami v Evropě a ve světě. Nedílnou součástí studia je nabytí jazykových dovedností u absolventů, a to nejen na úrovni světových jazyků, ale také na úrovni místních cizích jazyků ve vztahu k územní orientaci studentů.


Zázemí pro výzkum na Univerzitě Karlově a na Institutu mezinárodních studií nabízí rozsáhlý přístup do knihoven a výzkumných databází a další formy podpory (například předplatné MS Office, předplatné Grammarly atd.)


Absolventi jsou odborníci v oboru připravení učit a provádět výzkum různých kulturních a socioekonomických jevů z historického hlediska. Jsou schopni analyzovat sociální jevy a procesy různého charakteru a prezentovat výsledky své práce na základě příslušných teoretických východisek a za použití pokročilých vědeckých postupů a metod. Splňují předpoklady pro práce, pro které je vyžadována samostatná myšlenková a tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široká znalostní základna.


Absolventi doktorského oboru splňují předpoklady pro obsazení takových pracovních pozic, pro které je vyžadována samostatná intelektuální tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické myšlení, široká znalostní základna a špičková znalost cizích jazyků. Podle dostupných informací nacházejí zaměstnání nebo pokračují ve své profesní kariéře zejména v akademických institucích, veřejné správě a diplomacii, mezinárodních a neziskových organizacích, v médiích a příležitostně v komerční sféře.

 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR MODERNÍ DĚJINY:

• je v kontextu České republiky jedinečný díky svému zaměření na historii některých regionů a vztahové problémy, které nejsou tak komplexně a tak systematicky předmětem výzkumu na jakékoli jiné vysoké škole v České republice;

• poskytuje prvotřídní, náročné vzdělání v moderních a současných dějinách kombinující řadu přístupů od tradičních politických dějin po historicko-antropologické přístupy;

• je mezinárodně zaměřený a poskytuje širokou škálu příležitostí ke studiu a profesionální práci po celém světě;

• je poskytován špičkovými odborníky, včetně pravidelně se vracejících zahraničních odborníků;

• probíhá na Institutu mezinárodních studií, který se vyznačuje přátelským a vstřícným prostředím, jehož součástí jsou i společenské, kulturní a sportovní aktivity.