Německá a rakouská studia

Německá a rakouská studia

Německá a rakouská studia jsou tradičním oborem, který Katedra německých a rakouských studií nabízí již od svého založení. Během dvaceti let existence absolvovalo obor téměř 250 absolventů. Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Jejich výhodou je flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Část studentů pokračuje v akademické kariéře ve formě doktorského studia na našem institutu i v zahraničí.

Studium je zaměřeno multidisciplinárně s důrazem na politologii a mezinárodní vztahy, moderní a soudobé dějiny, kulturu, společnost a hospodářství německy mluvících zemí (především Německo a Rakousko), jejich místa v Evropě a ve světě a na jejich vztahy se zeměmi střední a východní Evropy. Zvláštní pozornost je věnována vztahům a komparaci s Českou republikou a dějinám Němců v českých zemích.

Obor je již od svého počátku podporován v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge. Tato podpora umožňuje zajišťovat vysoký podíl přednášek a seminářů v německém jazyce, nabízených profesory německých univerzit. Od ZS 2014 působí na katedře také stálý německý docent (od roku 2016 Prof. Dr. Boris Barth).

Samozřejmostí pro studenty oboru je i studium na některé z prestižních německých a rakouských univerzit, které je umožněno kromě stipendií v rámci programu Aktion Österreich či Erasmus také stipendijním programem v rámci programu DAAD Deutschprachige Studiengänge, určeném především pro studenty Německých a rakouských studií.

 

Od roku 2016/2017 jsou Německá a rakouská studia nabízeny jako specializace v rámci společného magisterského oboru IMS Mezinárodní teritoriální studia (NMTS).

Co se změnilo? Lehce se změnila struktura studia a jednotlivých kurzů, je kladen důraz na hlubší oborové zakotvení studia, studenti mají např. k dispozici širší nabídku volitelných kurzů vypisovaných našimi sesterskými katedrami severoamerických, evropských, resp. ruských a východoevropských studií.

Co zůstalo stejné? Většina klíčových věcí - přijímací zkoušky se skládají přímo do naší specializace, název specializace figuruje na všech dokumentech včetně univerzitních diplomů, garantem specializace je doc. Ota Konrád (garantem zastřešujícího oboru je doc. Jiří Vykoukal).

Detailní informace o novém magisterském oboru, který v sobě zahrnuje šest teritoriálních specializací, naleznete v tomto oficiálním dokumentu. Rovněž doporučujeme přehlednou prezentaci ke stažení.

 

Stávající studenti magisterského oboru Německá a rakouská studia studují beze změny podle současných pravidel, jiných bakalářských ani magisterských oborů zajišťovaných naší katedrou se změna netýká.

Oficiální a dopňující informace pro uchazeče

Ukázka přijímacího testu na obor Německá a rakouská studia z roku 2014

Karolinka pro specializace Německá a rakouská studia