Severoamerická studia

Severoamerická studia

Severoamerická studia jsou oborem, který nabízí Katedra severoamerických studií (KSAS) od roku 2016 v rámci Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Původní obor Americká studia byl však nabízen studentům již od roku 1994. I katedra tehdy nesla název Katedra amerických studií. V  roce 2015 došlo k přejmenování původního názvu katedry, a to s ohledem na rozšířené zaměření oboru na sousední země Spojených států – Mexiko a Kanadu.  Katedra amerických studií byla své doby jediným interdisciplinárním pracovištěm zabývajícím se amerikanistikou z pohledu historie, ekonomie a politologie v České republice. Katedra severoamerických studií si své jedinečné a privilegované postavení udržela do dnes a nabízí proto studentům přístup ke špičkovým specialistům na severoamerický region.

Důležitou součástí studia a výzkumu na Katedře severoamerických studií je historický vývoj a jeho kontextuální propojení se současným děním jak na domácí, tak zahraniční scéně. Na katedře pravidelně působí zahraniční pedagogové a bývalí diplomaté, především ze Spojených států, kteří společně s názorovou pluralitou jejích domácích vyučujících ještě více posilují jedinečnost katedry. Nejen díky tomu je dnes Katedra severoamerických studií nejvyhledávanější katedrou na Institutu mezinárodních studií co do počtu přihlášených studentů.

Jelikož je studium založeno na kloubení velkého množství sociálně-vědních disciplín, absolventi oboru disponují mezinárodně srovnatelným teoretických, empirickým a jazykově fundovaným zázemím a nacházejí velmi dobré uplatnění v široké řadě odvětví – od státní správy, přes diplomacii, nevládní organizace a mezinárodní instituce, soukromou sféru, až po média a odbornou žurnalistiku. Část studentů též pokračuje v akademické kariéře ve formě doktorského studia na našem institutu i v zahraničí.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Karolinka pro specializaci Severoamerická studia nabízí doplňující informace o průběhu a náplni studia. Dostupná je zde.

V případě dotazů nás potencionální uchazeči mohou kontaktovat na Facebooku nebo na emailu american.studies@fsv.cuni.cz.