Studium v zahraničí a Erasmus

Aktuální informace o studiu v zahraničí

Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na akademický rok 2019/2020

Vyhláška upravuje organizaci výběrového řízení mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+ v letním semestru 2019/2020.

Harmonogram

24. 6. 2019 v 15:00 hodin – TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODKLADŮ uchazečů

25. – 27. 6. 2019 – evaluace přihlášek

28. 6. 2019 – zaslání protokolů s vybranými studenty z jednotlivých institutů na OZS

Podávání přihlášek

Studenti, kteří se hlásí na pobyty v kompetenci bilaterálních dohod IMS, odevzdávají přihlášky na sekretariát IMS v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5) a zároveň v elektronické podobě zasílají na mail: internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz. Informace o výběrovém řízení podává Ing. Magda Pektorová (251080250, magda.pektorova@fsv.cuni.cz).


Výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí v LS 2019/2020

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje několik výběrových řízení na studijní pobyty v zahraničí.

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na letní semestr akademického roku 2019/2020:

Termín podání přihlášek je úterý 30. dubna 2019 do 11:00 na OZS. Ústní pohovory proběhnou v pátek 3. května na Hollaru.

Podmínky studijních pobytů i jejich kompletní seznam najdete pod výše uvedenými odkazy.

 

Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na akademický rok 2019/2020

Vyhláška ředitele IMS k organizaci Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

  • 6. 2. 2019 ve 14:00 informační setkání a prezentace pro studenty, kteří mají zájem o výběrové řízení na Erasmus+ v roce 2019/2020 v Jinonicích v aule (místnost 1034).

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A UZAVŘENÍ WEBOVÉ APLIKACE: 28. února 2019 v 15:00

  • 15. 2. 2019 - otevření centrální počítačové aplikace.
  • 28. 2. 2019 v 15:00 - termín odevzdání přihlášek a ostatních materiálů uchazečů na instituty. Uzavření webové aplikace pro studenty FSV.
  • 4. - 8. 3. 2019 - výběrové řízení na institutech a OZS.
  • 11. 3. 2019 - zaslání protokolů s vybranými studenty z jednotlivých institutů na OZS.
  • Nejpozději do 10. 4. 2019 oznámení finálních výsledků (každý student zjistí výsledek ve své elektronické přihlášce, kde mu bude v případě úspěchu změněn stav přihlášky na "NOMINOVÁN". 

 

Pro bližší informace týkající se požadavků, dohod, apod. sledujte stránky:

rektorátu a děkanátu

Přihlášky a dotazy směřujte k paní Ing. Magdě Pektorové, email ims.erasmus@fsv.cuni.cz.

Informace

Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.

Odkazy

Důležité termíny

Výběrová řízení pro studijní pobyty v rámci Erasmu probíhají každoročně zpravidla na přelomu února a března. Výběrová řízení pro stáže Erasmus + probíhají v září a říjnu.

Kontakt

Koordinátorka programu Erasmus+ na IMS FSV UK

Ing. Magda Pektorová

email: ims.erasmus@fsv.cuni.cz

Konzultace jsou možné po domluvě emailem v kanceláři J3103, v budově U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice

telefon: 251 080 250