Přijímací řízení

Bakalářské programy

Teritoriální studia (TS) - prezenční

Česko-německá studia (ČNS) - prezenční

Teritoriální studia (TS) - distanční

Magisterské programy

Teritoriální studia (NTS) - prezenční studium

Německá a středoevropská studia (NSS) - double degree

Placené prezenční programy vyučované v anglickém jazyce

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

Master in Area Studies (MAS)

European Politics and Society (EPS)

 

Doktorské programy

Mezinárodní teritoriální studia (MTS)

Moderní dějiny (MD)