SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Konference POPULISMUS

Vážení a milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na již třetí ročník mezinárodní konference o populismu, letos s titulem "Current Populism in Europe and the Role of the Media", kterou pořádá IMS tradičně ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe Institutem. Akce se uskuteční na půdě Goethe Institutu v pondělí a úterý 22. a 23. května. Na konferenci vystoupí tři hlavní řečníci (Nadia Urbinati, Hanspeter Kriesi a Wolfgang Merkel) a dalších 50 akademiků z 20 evropských zemí v celkem 12 panelech. Více informací o akci naleznete na webu konference či facebooku  V případě vašeho zájmu vás prosím o registraci na mail populism@fsv.cuni.cz V příloze naleznete kompletní program a také plakát konference a tiskovou zprávu.  Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete se akce zúčastnit!    


Přílohy:

populism_conference_programme.pdf
populism_conference_poster.pdf
TZ_Konference.pdf

Lucie Jůzová

Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zve všechny studentky a studenty na otevřené setkání s děkanem a proděkany,tentokrát na téma: "projekt rekonstrukce jinonického areálu".Setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 15:30 v místnosti č. 1034 v areálu UK v Jinonicích.

plakát

událost na Facebooku


Přílohy:

FSV_HydePark_A3_kveten_2017_NAHLED_01.pdf

Lucie Jůzová

Ondřej Žíla - konzultační hodiny

Konzulatační hodiny dr. Žíly se dne 24. 4. 2017 nekonají. 

 

 

 


Magda Pektorová

Významné ocenění pro historičku z IMS FSV UK

Dovoluji si Vám oznámit, že naše milá kolegyně Kateřina Králová získala Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii "mladší vědecký pracovník" pro rok 2017.

Cena bude předána na slavnostní části valného shromáždění Učené společnosti dne 15.5.2017 v 10.00 ve Velké aule Karolina.

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci IMS!

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

ředitel IMS FSV UK


Přílohy:

kralova_nominace_ucenaspolecnost.pdf

Lucie Jůzová

Setkání Alumni IMS 2017

Vedení IMS Vás srdečně zve na každoroční setkání Absolventů IMS, opět na tradičním místě - v pavilonu Grébovka v Havlíčkových sadech. Setkání se bude konat ve čtvrtek 11. května od 18 hodin. Přijďte se pobavit se svými bývalými spolužáky a vyučujícími.

 Alumni_foto.jpg

Událost na FB


Lucie Jůzová

Badatelská soutěž

Badatelská soutěž: NEZÁVISLÁ KULTURA A ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU PŘED ROKEM 1989 Zajímáte se o nezávislou kulturu? Chcete, aby se o vaší práci vědělo? Přihlaste se do badatelské soutěže!

 

Získáte možnost publikovat váš text online na portáluwww.Moderní-Dějiny.cz  nebo v tištěné podobě, zpětnou vazbu od odborníků na téma a příležitost zapojit se dobadatelské komunity.


Přílohy:

Badatelska_soutez.pdf

Lucie Jůzová

Cena Edvarda Beneše

Rádi bych Vás informovali o vyhlášení 22. ročníku Ceny Edvarda Beneše pro rok 2017, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2017 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise.


Přílohy:

Cena_Edvarda_Benese_2017.pdf

Lucie Jůzová

STUDENTSKÉ PENÍZE

Mimořádné zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům proběhne v úterý 2. května 2017 v budově Hollar. Systém podpory studentského života na FSV UK a jeho náležitosti jsou popsány na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-823.html Vaše projekty zasílejte na adresu studentskepenize@fsv.cuni.cz a v kopii také na karel.hoefer@fsv.cuni.cz nejpozději do úterý 25. dubna 2017. Předmět mailu uvádějte ve tvaru "Studentské peníze - název vašeho projektu". S případnými dotazy se můžete obrátit na místopředsedu AS FSV UK Karla Höfra. Těšíme se na všechny vaše projekty!  

 


Lucie Jůzová

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Jménem Německé ambasády v Praze bychom Vás rádi upozornili na mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, kterou pořádá DAAD Praha společně s Goethe Institutem.

 

Tato soutěž je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru.

 

Výherci regionálních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní 8. a 9. listopadu 2017 finále v Berlíně.

 

Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

 

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017

 

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze

 

Více informací v anglickém jazyce najdete v příloze nebo na www.prag.diplo.de/veda

 


Přílohy:

Falling_Walls.jpg

Lucie Jůzová

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

1. Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA.

2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce akademické obce v ČR.

3. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející.

4. Stipendium pro Instituty amerických studií.

Informace naleznete v příloze.

 


Přílohy:

Fulbright_prehled_stipendii18_19.docx

Lucie Jůzová

Nabídka pracovní pozice - Integrační centrum Praha o.p.s.

Jedná se o práci v neziskové organizaci Integrační centrum Praha, která je součástí evropského projektu pro integraci cizinců.  Práce vyžaduje znalost anglického jazyka a jednoho z dalších jazyků uvedených v inzerátu. Pozice je vhodná při studiu, protože je značně flexibilní. Inzerát níže.

http://www.jobs.cz/rpd/1196256332/?rps=233


Markéta Mrzenová

Přísahejme na vlastní!

Vážení a milí studenti, absolventi, kolegové, přátelé a příznivci Fakulty sociálních věd,

od znovuzrození naší fakulty a imatrikulace našich prvních studentů na podzim roku 1990 uteklo již mnoho vody – když naši současní studenti přicházeli na svět, ti první nás již opouštěli jako absolventi. Čas léčil i stavěl, fakulta zmohutněla, dospěla a zmoudřela a jsme na ni právem hrdí. Něco se ale nezměnilo a zůstává. Něco, co nás všechny spojuje, co my letošní sdílíme s těmi prvními z podzimu před sedmadvaceti lety. Slibujeme a přísaháme na zapůjčené žezlo. Mnohokrát se naše fakulta pokoušela vykročit na cestu k vlastním insigniím.

A teď přišel čas. Pojďme se společně podílet na vzniku insignií Fakulty sociálních věd. Pojďme pomoci fakultě zhmotnit identitu. Přidejte se k nám, podpořte sbírku na nové insignie a buďte součástí tohoto historického okamžiku.

S poděkováním a pozdravením

Jakub Končelík, děkan FSV UK

Sbírka bude probíhá do 19. 5. 2017 na portálu HitHit. hithit.com/insignie

událost na Facebooku


Lucie Jůzová

Výsledky midtermového testu z předmětu Dějiny Německy mluvících zemí / Německé dějiny 5. dubna 2017

V testu uspěli všichni studenti.  Blahopřejeme.


Magda Pektorová

Conference Invitation, Bulgaria 2017

We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2017, to be held in Hotel "Royal Castle", Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).

Conferences in June

Agriculture & Food, 5th International Conference (20-24 Jun) Read more

Ecology & Safety, 26th International Conference (23-27 Jun)

​Read more

Materials, Methods & Technologies, 19th International Conference (26-30 Jun) 

Read more

 

Conferences in September

Economy & Business, 16th International Conference (1-5 Sep) Read more

Education, Research & Development, 8th International Conference (4-8 Sep)

Read more

Language, Individual & Society, 11th International Conference (7-11 Sep)Read more

Annually our events connect scientists and researchers from over 40 countries.The papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific Publications.

Certificate of publication and presentation will be provided.

Organized by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation and partners.

www.sciencebg.net


Lucie Jůzová

Diskuze s velvyslanci

Přírodovědecká fakulta UK zve na cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy, který proběhne na PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Bližší informace jsou v příloze.


Přílohy:

Diskuze_velvyslanci.pdf

Lucie Jůzová

Nabídka lákavého stipendia pro doktorandy

V rámci projektu výzkumného konsorcia „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, vypisuje Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK doktorské stipendium ve výši 1025 EUR měsíčně na dobu tří let, počínaje 1. 7. 2017 a konče 31. 12. 2020. Bližší informace k výzkumnému konsorciu a k doktorskému stipendiu v příloze. 


Přílohy:

Ausschreibung_Forschungsverbund.pdf

Lucie Jůzová

Summer Seminar in Thessaloniki

Summer Seminar in ThessalonikiNationalism, Religion and Violence in Europe and the Mediterranean

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) in partnership with Charles University (Prague) and the support of Princeton University, the Peace Research Institute Oslo (PRIO Cyprus Centre), the LSEE unit ‘Research on South Eastern Europe’ and the Chair of Jewish Studies (School of Philosophy AUTH)

is launching the 5th international Summer Seminar, this time on 

Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of Religion in ‘Shared Worlds’ 

targeting both advanced undergraduates, (post) graduate students and activists.

The application deadline is April 30, 2017.

The Seminar will take place from Monday 19 June to Friday 30 June 2017 in the premises of Aristotle University in Thessaloniki (Greece). The program offers 60 hours of teaching and outdoor activities and a long weekend at the camping site of AUTH in Halkidiki.

To be considered for admission, you have to submit your application via e-mail to the Program Coordinator, Nadia Karakosta: sumschool17@auth.gr 

 


Přílohy:

Poster.jpg

Lucie Jůzová

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2017

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s FSV UK, Institutem komunikačních studií FSV UK, Institutem mezinárodních studií FSV UK a a Klubem autorů literatury faktu vyhlašuje Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2017.

Cena se uděluje za 1. 2. 3. místo v těchto kategoriích:

knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 16. 4. 2016 – 30. 4. 2017

literární práce – (max. 50 normostran - 30 řádků na jednu stránku)

Chlumecká literární cena J. Golla - vyhlášení ceny

Chlumecká literární cena J. Golla - přihláška


Lucie Jůzová

Vyhláška IMS - organizace výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na AR 17/18

viz příloha


Přílohy:

IMSvyhlaska2017.docx

Markéta Mrzenová

ACT Internship Programme For Students

In 2008 the Headquarters of the Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), North Atlantic Treaty Organization (NATO), located in Norfolk, Virginia, USA, introduced its Internship Programme.

This programme is part of ACT’s broader communication strategy to promote HQ SACT and ACT activities and provide the participating nations’ best and brightest students with opportunities to contribute to a dynamic and strategic military headquarters in the USA with an international military and civilian staff.

While employed, interns will gain an understanding of how HQ SACT leads the transformation of the NATO Alliance, by helping nations, including partners, improve their military effectiveness and increased interoperability by combining new concepts, capabilities and doctrine with advanced research and technology degrees. 

Applications for the 2018 internships are now being accepted.  

Further details of the programme can be found on the HQ SACT web site, ACT Internship Programme. As you will see from the website, the current deadline is 30 April 2017. 

If you have any questions, please contact us at intern@act.nato.int or telephone (+1 757 747 4183).


Lucie Jůzová

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2016/2017

Přečtěte si vyhlášku ředitele IMS k zahájení letního semestru akademického roku 2016/2017.

Vyhlášku také naleznete na webových stránkách IMS http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-313.html


Přílohy:

Vyhlaska_reditele_IMS_k_zahajeni_LS20162017.pdf

Lucie Jůzová
Aktuality


Konference POPULISMUS

Vážení a milí kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na již třetí ročník mezinárodní konference o populismu, letos s titulem "Current Populism in Europe and the Role of the Media", kterou pořádá IMS tradičně ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung a Goethe Institutem. Akce se uskuteční na půdě Goethe Institutu v pondělí a úterý 22. a 23. května. Na konferenci vystoupí tři hlavní řečníci (Nadia Urbinati, Hanspeter Kriesi a Wolfgang Merkel) a dalších 50 akademiků z 20 evropských zemí v celkem 12 panelech. Více informací o akci naleznete na webu konference či facebooku  V případě vašeho zájmu vás prosím o registraci na mail populism@fsv.cuni.cz V příloze naleznete kompletní program a také plakát konference a tiskovou zprávu.  Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete se akce zúčastnit!    


Přílohy:

populism_conference_programme.pdf
populism_conference_poster.pdf
TZ_Konference.pdf

Lucie Jůzová

Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zve všechny studentky a studenty na otevřené setkání s děkanem a proděkany,tentokrát na téma: "projekt rekonstrukce jinonického areálu".Setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 15:30 v místnosti č. 1034 v areálu UK v Jinonicích.

plakát

událost na Facebooku


Přílohy:

FSV_HydePark_A3_kveten_2017_NAHLED_01.pdf

Lucie Jůzová

Ondřej Žíla - konzultační hodiny

Konzulatační hodiny dr. Žíly se dne 24. 4. 2017 nekonají. 

 

 

 


Magda Pektorová

Významné ocenění pro historičku z IMS FSV UK

Dovoluji si Vám oznámit, že naše milá kolegyně Kateřina Králová získala Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii "mladší vědecký pracovník" pro rok 2017.

Cena bude předána na slavnostní části valného shromáždění Učené společnosti dne 15.5.2017 v 10.00 ve Velké aule Karolina.

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci IMS!

Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

ředitel IMS FSV UK


Přílohy:

kralova_nominace_ucenaspolecnost.pdf

Lucie Jůzová

Setkání Alumni IMS 2017

Vedení IMS Vás srdečně zve na každoroční setkání Absolventů IMS, opět na tradičním místě - v pavilonu Grébovka v Havlíčkových sadech. Setkání se bude konat ve čtvrtek 11. května od 18 hodin. Přijďte se pobavit se svými bývalými spolužáky a vyučujícími.

 Alumni_foto.jpg

Událost na FB


Lucie Jůzová

Badatelská soutěž

Badatelská soutěž: NEZÁVISLÁ KULTURA A ŽIVOT V ČESKOSLOVENSKU PŘED ROKEM 1989 Zajímáte se o nezávislou kulturu? Chcete, aby se o vaší práci vědělo? Přihlaste se do badatelské soutěže!

 

Získáte možnost publikovat váš text online na portáluwww.Moderní-Dějiny.cz  nebo v tištěné podobě, zpětnou vazbu od odborníků na téma a příležitost zapojit se dobadatelské komunity.


Přílohy:

Badatelska_soutez.pdf

Lucie Jůzová

Cena Edvarda Beneše

Rádi bych Vás informovali o vyhlášení 22. ročníku Ceny Edvarda Beneše pro rok 2017, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2017 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise.


Přílohy:

Cena_Edvarda_Benese_2017.pdf

Lucie Jůzová

STUDENTSKÉ PENÍZE

Mimořádné zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům proběhne v úterý 2. května 2017 v budově Hollar. Systém podpory studentského života na FSV UK a jeho náležitosti jsou popsány na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-823.html Vaše projekty zasílejte na adresu studentskepenize@fsv.cuni.cz a v kopii také na karel.hoefer@fsv.cuni.cz nejpozději do úterý 25. dubna 2017. Předmět mailu uvádějte ve tvaru "Studentské peníze - název vašeho projektu". S případnými dotazy se můžete obrátit na místopředsedu AS FSV UK Karla Höfra. Těšíme se na všechny vaše projekty!  

 


Lucie Jůzová

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Jménem Německé ambasády v Praze bychom Vás rádi upozornili na mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, kterou pořádá DAAD Praha společně s Goethe Institutem.

 

Tato soutěž je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru.

 

Výherci regionálních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní 8. a 9. listopadu 2017 finále v Berlíně.

 

Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.

 

Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017

 

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze

 

Více informací v anglickém jazyce najdete v příloze nebo na www.prag.diplo.de/veda

 


Přílohy:

Falling_Walls.jpg

Lucie Jůzová

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

1. Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA.

2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce akademické obce v ČR.

3. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející.

4. Stipendium pro Instituty amerických studií.

Informace naleznete v příloze.

 


Přílohy:

Fulbright_prehled_stipendii18_19.docx

Lucie Jůzová

Nabídka pracovní pozice - Integrační centrum Praha o.p.s.

Jedná se o práci v neziskové organizaci Integrační centrum Praha, která je součástí evropského projektu pro integraci cizinců.  Práce vyžaduje znalost anglického jazyka a jednoho z dalších jazyků uvedených v inzerátu. Pozice je vhodná při studiu, protože je značně flexibilní. Inzerát níže.

http://www.jobs.cz/rpd/1196256332/?rps=233


Markéta Mrzenová

Přísahejme na vlastní!

Vážení a milí studenti, absolventi, kolegové, přátelé a příznivci Fakulty sociálních věd,

od znovuzrození naší fakulty a imatrikulace našich prvních studentů na podzim roku 1990 uteklo již mnoho vody – když naši současní studenti přicházeli na svět, ti první nás již opouštěli jako absolventi. Čas léčil i stavěl, fakulta zmohutněla, dospěla a zmoudřela a jsme na ni právem hrdí. Něco se ale nezměnilo a zůstává. Něco, co nás všechny spojuje, co my letošní sdílíme s těmi prvními z podzimu před sedmadvaceti lety. Slibujeme a přísaháme na zapůjčené žezlo. Mnohokrát se naše fakulta pokoušela vykročit na cestu k vlastním insigniím.

A teď přišel čas. Pojďme se společně podílet na vzniku insignií Fakulty sociálních věd. Pojďme pomoci fakultě zhmotnit identitu. Přidejte se k nám, podpořte sbírku na nové insignie a buďte součástí tohoto historického okamžiku.

S poděkováním a pozdravením

Jakub Končelík, děkan FSV UK

Sbírka bude probíhá do 19. 5. 2017 na portálu HitHit. hithit.com/insignie

událost na Facebooku


Lucie Jůzová

Výsledky midtermového testu z předmětu Dějiny Německy mluvících zemí / Německé dějiny 5. dubna 2017

V testu uspěli všichni studenti.  Blahopřejeme.


Magda Pektorová

Conference Invitation, Bulgaria 2017

We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2017, to be held in Hotel "Royal Castle", Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast (EU).

Conferences in June

Agriculture & Food, 5th International Conference (20-24 Jun) Read more

Ecology & Safety, 26th International Conference (23-27 Jun)

​Read more

Materials, Methods & Technologies, 19th International Conference (26-30 Jun) 

Read more

 

Conferences in September

Economy & Business, 16th International Conference (1-5 Sep) Read more

Education, Research & Development, 8th International Conference (4-8 Sep)

Read more

Language, Individual & Society, 11th International Conference (7-11 Sep)Read more

Annually our events connect scientists and researchers from over 40 countries.The papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific Publications.

Certificate of publication and presentation will be provided.

Organized by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation and partners.

www.sciencebg.net


Lucie Jůzová

Diskuze s velvyslanci

Přírodovědecká fakulta UK zve na cyklus diskusních setkání s velvyslanci Estonska, Lotyšska a Litvy, který proběhne na PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Bližší informace jsou v příloze.


Přílohy:

Diskuze_velvyslanci.pdf

Lucie Jůzová

Nabídka lákavého stipendia pro doktorandy

V rámci projektu výzkumného konsorcia „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, podpořeného Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou, vypisuje Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK doktorské stipendium ve výši 1025 EUR měsíčně na dobu tří let, počínaje 1. 7. 2017 a konče 31. 12. 2020. Bližší informace k výzkumnému konsorciu a k doktorskému stipendiu v příloze. 


Přílohy:

Ausschreibung_Forschungsverbund.pdf

Lucie Jůzová

Summer Seminar in Thessaloniki

Summer Seminar in ThessalonikiNationalism, Religion and Violence in Europe and the Mediterranean

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) in partnership with Charles University (Prague) and the support of Princeton University, the Peace Research Institute Oslo (PRIO Cyprus Centre), the LSEE unit ‘Research on South Eastern Europe’ and the Chair of Jewish Studies (School of Philosophy AUTH)

is launching the 5th international Summer Seminar, this time on 

Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of Religion in ‘Shared Worlds’ 

targeting both advanced undergraduates, (post) graduate students and activists.

The application deadline is April 30, 2017.

The Seminar will take place from Monday 19 June to Friday 30 June 2017 in the premises of Aristotle University in Thessaloniki (Greece). The program offers 60 hours of teaching and outdoor activities and a long weekend at the camping site of AUTH in Halkidiki.

To be considered for admission, you have to submit your application via e-mail to the Program Coordinator, Nadia Karakosta: sumschool17@auth.gr 

 


Přílohy:

Poster.jpg

Lucie Jůzová

Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2017

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s FSV UK, Institutem komunikačních studií FSV UK, Institutem mezinárodních studií FSV UK a a Klubem autorů literatury faktu vyhlašuje Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2017.

Cena se uděluje za 1. 2. 3. místo v těchto kategoriích:

knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 16. 4. 2016 – 30. 4. 2017

literární práce – (max. 50 normostran - 30 řádků na jednu stránku)

Chlumecká literární cena J. Golla - vyhlášení ceny

Chlumecká literární cena J. Golla - přihláška


Lucie Jůzová

Vyhláška IMS - organizace výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na AR 17/18

viz příloha


Přílohy:

IMSvyhlaska2017.docx

Markéta Mrzenová

ACT Internship Programme For Students

In 2008 the Headquarters of the Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), North Atlantic Treaty Organization (NATO), located in Norfolk, Virginia, USA, introduced its Internship Programme.

This programme is part of ACT’s broader communication strategy to promote HQ SACT and ACT activities and provide the participating nations’ best and brightest students with opportunities to contribute to a dynamic and strategic military headquarters in the USA with an international military and civilian staff.

While employed, interns will gain an understanding of how HQ SACT leads the transformation of the NATO Alliance, by helping nations, including partners, improve their military effectiveness and increased interoperability by combining new concepts, capabilities and doctrine with advanced research and technology degrees. 

Applications for the 2018 internships are now being accepted.  

Further details of the programme can be found on the HQ SACT web site, ACT Internship Programme. As you will see from the website, the current deadline is 30 April 2017. 

If you have any questions, please contact us at intern@act.nato.int or telephone (+1 757 747 4183).


Lucie Jůzová

Vyhláška ředitele IMS k zahájení LS 2016/2017

Přečtěte si vyhlášku ředitele IMS k zahájení letního semestru akademického roku 2016/2017.

Vyhlášku také naleznete na webových stránkách IMS http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-313.html


Přílohy:

Vyhlaska_reditele_IMS_k_zahajeni_LS20162017.pdf

Lucie Jůzová