Katedra evropských studií

O nás

Nabídka témat bakalářských a ročníkových prací

V roce 1997 byla na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy založena Katedra západoevropských studií. Již o dva roky později získala prestižní ocenění Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies, a to jako první akademická instituce ve střední a východní Evropě. Zakladatelka katedry, profesorka Lenka Rovná, rovněž získala titul Jean Monnet Chair Ad Personam udělovaný Evropskou komisí akademikům, kteří se zasloužili o rozvoj evropských studií. Od 1. září 2015 byla katedra přejmenována na Katedru evropských studií.

Katedra je součástí několika mezinárodních výzkumných skupin a je jedním z nejúspěšnějších pracovišť v České republice v získávání výzkumných projektů Evropské unie. Mezi projekty financované Evropskou komisí úspěšně na katedře realizované lze uvést CONNEX, TEMPUS, INTER či EULEIT. Katedra evropských studií je také součástí postgraduálního programu Euromasters, který je vyučován společně na osmi evropských a amerických univerzitách a jehož cílem je rozvinout předpoklady studentů pro kariéru v mezinárodních institucích, diplomacii či výzkumu. Katedra velmi úzce spolupracuje s několika zahraničními univerzitami - Science Po, Sorbonne, Université Robert Schuman Strasburg III, Universität zu Köln, Univesidad Complutense de Madrid či University of Limerick.

Facebook Katedry evropských studií s aktuálním děním najdete zde.

 

Studijní programy

Katedra se podílí v rámci IMS na organizovaní široké škály bakalářských a magisterských kurzů zabývajících se historií, politickým a právním systémem či sociálním, ekonomickým a kulturním vývojem zemí západní Evropy. V nabídce jsou také kurzy zabývající se Evropskou unií, historií její integrace a vývojem společných politik. Katedra má dva akreditované magisterské programy - západoevropská studia a evropská studia. Katedra je rovněž zapojena do programu European Politics and Society (EPS) a do doktorského programu na Institutu mezinárodních studií.

Evropská studia

slosarcik

Evropská studia

Specializace magisterského oboru Teritoriální studia.

Garantem specializace je Prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

Studijní plán specializace najdete v Karolince.

 

Západoevropská studia

weiss

Západoevropská studia

Specializace magisterského oboru Teritoriální studia.

Garantem specializace je prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Studijní plán specializace naleznete v Karolince