SIMS

Kdo jsme?

SIMS je neformální sdružení volených studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Zástupci samosprávy mají právo účastnit se schůzí vedení institutu, kde nejen získají informace o veškerém dění na IMS, ale mohou také vyjádřit svůj názor a informovat vedení o přáních a připomínkách studentů. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například welcome party, vánoční večírek, tradiční pivní seance s učiteli, souboj ročníků, karaoke party, přednášky k aktuálním tématům, snídaně se známou osobností, informační přednášky o Erasmu a dalších studijních výměnných dohodách nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

Volby do SIMSu se pořádají na začátku každého zimního semestru napříč ročníky. Zvolení zástupci následně volí předsedu celé samosprávy. Obecným požadavkem kladeným na kandidáty je motivace měnit věci, ochota komunikovat a pomáhat ostatním, chuť organizovat. Nabízíme možnost seberealizace díky širokém záběru kulturních i společensko-poznávacích akcí, na kterých se může zvolený "SIMSák" podílet, zkoušku vlastních schopností a dovedností a příjemný, za stejné lano tahající, kolektiv.

SIMS je členským spolkem Studentské unie UK a Studentských akcí FSV UK, kde pomáhá s realizací akcí pro všechny studenty FSV UK.

Sledujte nás na Facebooku nebo na Instagramu

Chcete-li nám něco sdělit, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.