Studijní programy

Bakalářské studium

Teritoriální studia prezenční studium

Česko-německá studia prezenční studium

Teritoriální studia distanční studium


Anglojazyčné programy:

History and Area Studies present study

Magisterské studium

Doktorské studium

Mezinárodní teritoriální studia prezenční i kombinované studium

Moderní dějiny prezenční i kombinované studium 

International Area Studies anglojazyčný program

Modern History anglojazyčný program

Centrum doktorských studií (pouze pro studenty IMS FSV UK)