Studijní programy

studijní programy v českém jazyce

Na IMS nabízíme studijní programy na všech studijních úrovních.

Study programs in English language

At IMS we offer study programs at all study levels.

Bakalářské studium

Teritoriální studia prezenční studium

Česko-německá studia prezenční studium

Teritoriální studia distanční studium

Bachelor's degrees

History and Area Studies (full-time study)

Magisterské studium

Master's degrees

Doktorské studium

Mezinárodní teritoriální studia prezenční i kombinované studium

Moderní dějiny prezenční i kombinované studium 

Centrum doktorských studií (pouze pro studenty IMS FSV UK)

Doctoral degrees