Studijní programy

Bakalářské studium

Teritoriální studia prezenční studium

Česko-německá studia prezenční studium

Teritoriální studia distanční studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Mezinárodní teritoriální studia prezenční i kombinované studium

Moderní dějiny prezenční i kombinované studium 

Centrum doktorských studií (pouze pro studenty IMS FSV UK)