mgr. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

O PROGRAMU BALKÁNSKÁ, EUROASIJSKÁ A STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA - DISTANČNÍ

Studijní program Balkánská, eurasijská a středoevropská studia se zabývá historickými, politickými, společenskými a ekonomickými souvislostmi teritorií Balkánu, postsovětského prostoru a střední Evropy. Kromě společného základu se program dělí na dvě studijní specializace – Balkánská a středoevropská studia a Ruská a eurasijská studia. Studenti se specializují na jasně definované teritorium, v němž se zaměřují na historii, politický a společenský vývoj a na ekonomické souvislosti.

OBECNÉ INFORMACE A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Cílem studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia (dále jen BECES) je rozvoj výuky a návazného výzkumu oblastí Balkánu, Střední a Východní Evropy, Ruska a Eurasie. Program vychází z konceptu area studies (teritoriálních studií) jako svou povahou multidisciplinárního oboru soustřeďujícího se na problematiku vnitřních trendů a charakteristik uvedených teritorií od 19. století do současnosti.

Studijní program je rozdělen do dvou specializací – Balkánská a středoevropská studia a Ruská a eurasijská studia –, které si student volí již při podání přihlášky, a zaměřuje se na následující průřezová témata:

a) dějiny a dějinné interpretační koncepty,

b) politické systémy a

c) společenské a kulturní dějiny.

Dále je kladen důraz na zvládnutí metodologických nástrojů společenských věd a teritoriální profilace studenta podle potřeb jeho diplomové práce. Student je seznamován v průběhu studia s nejnovějším stavem výzkumu v mezinárodním srovnání a také musí v průběhu studia absolvovat několik přednášek v anglickém jazyce.

Přijímací řízení je jednokolové a skládá se z odborného testu v češtině a písemné práce (eseje) na zadané téma v angličtině.

Konkurenceschopnost absolventa specializace Ruská a eurasijská studia

Absolvent specializace Ruská a eurasijská studia studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia zná historické, politické, společenské a ekonomické souvislosti Ruska a Post-sovětského prostoru a disponuje mezinárodně srovnatelnou teritoriální průpravou.

Rozumí dějinám a politickým souvislostem studovaného teritoria. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice vývoje států a společností studovaných regionů. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Konkurenceschopnost absolventa specializace Balkánská a středoevropská studia

Absolvent specializace Balkánská a středoevropská studia studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia zná historické, politické, společenské a ekonomické souvislosti Ruska a Post-sovětského prostoru a disponuje mezinárodně srovnatelnou teritoriální průpravou. Rozumí dějinám a politickým souvislostem studovaného teritoria. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice vývoje států a společností studovaných regionů. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Proč studovat právě program Balkánská, eurasijská a středoevropská studia

1. Špičkové pracoviště a vyučující

Studujte program Balkánská, eurasijská a středoevropská studia na špičkovém pracovišti s jedinečnými a motivovanými experty na střední a východní Evropu a Balkán, kteří jsou v odborném kontaktu s vyučovanými regiony.

2. Úzce zaměřené specializace

Studijní plán umožňuje velmi úzké zaměření studijních specializací na konkrétní a úzce vymezený region, což ještě podpoří patřičná volba tématu diplomové práce.

3. Zahraniční výjezd

Institut mezinárodních studií FSV UK je silně provázán nejrůznějšími smlouvy s akademickými i profesními institucemi a skrze něj můžete vycestovat na velmi zajímavá místa na akademickou či praktickou stáž. Zahraniční stáže není povinnou, ale velmi vítanou stránkou studia.

4. Distanční studium

Studium probíhá o vybraných pátečních odpoledních výukových týdnů semestru a umožňuje tak zapojení pracujících či jinak vytížených studentů. Studium je penzem získaných informací, znalostí a studijních úkolů plně srovnatelné s prezenční formou studia. Pokud student dokončí studium v řádné době studia, tedy do konce třetího studijního roku, je studium bezplatné.

Co ze mě bude?

Absolvent distančního studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia bude plnohodnotným absolventem magisterského studia. Základem jeho znalostí bude teritoriální expertíza ve specializaci Balkánská a středoevropská studia nebo Ruská a eurasijská studia. Bude rozumět specifikům konkrétního teritoria a je specialistou pro region svého studijního zaměření. Absolvent studijního programu BECES představuje žádaného odborníka a analytika, který rozumí teritoriálním specifikům studovaných regionů (historii, politice, společnosti a ekonomickým souvislostem). Díky tomu je absolvent studijního programu díky velmi specifické teritoriální specializaci žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Povinné předměty

Informace dostupné pouze v anglickém jazyce:

Code

Course title

Course leader

Semester

Hours per week

Course assessment

ECTS credit points

JTM044

 Academic Writing

 Cotte

SS

0/2

Examination

6

JTM045

 Qualitative methods in social sciences

 Weiss 
 Young  Nisbet

WS

0/2

Course credit

6

JTM046

Quantitative Methods in Social Sciences

 Nigrin  Petrúšek

SS

0/2

Examination

6

JTM047

 Area Studies: Theory and Methodology

 Vykoukal  Kozák

WS

0/2

Examination

6

JTM048

 Comparative and Conceptual History

 Brisku  Nigrin

WS

0/2

Examination

6

JTM049

 MA Thesis Seminar I for BECES

 Nigrin  Vykoukal

WS/SS

0/2

Course credit

15

JTM050

 MA Thesis Seminar II for BECES

 Nigrin  Vykoukal

WS/SS

0/2

Course credit

15

Více informací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1097.html