Memorandum o spolupráci IMS se SŠ

Memorandum o spolupráci IMS s vybranými partnerskými středními školami

 • IMS si cení zodpovědné práce středních škol, které kvalitně připravují své studenty na pokračující studium na VŠ. Na oplátku IMS školám nabízí bližší spolupráci v podobě uzavření Memoranda o spolupráci. 

 

 • Chcete se stát partnerskou školou IMS? Partnerským školám IMS FSV UK prioritně nabízí:
  • Uvedení loga střední školy na webových IMS v sekci Partnerské školy a homepage IMS
  • FSV v případě zájmu zajistí studentům partnerské školy exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK
  • IMS FSV UK každoročně nabídne partnerské škole uspořádání specializované přednášky, debaty, či semináře, kterou v místě školy zajistí odborník IMS FSV UK
  • IMS FSV UK zajistí studentům partnerské školy nabídku bakalářských předmětů, vyučovaných na IMS, které budou mít studenti partnerské školy příležitost navštěvovat v rámci svých příprav na přijímací pohovory na VŠ.
  • IMS FSV UK nabídne studentům partnerské školy odborné konzultace uskutečněné pracovníky IMS FSV UK v přípravách studentských prací (např. SOČ)
  • IMS FSV UK bude pravidelně informovat partnerskou školu o akcích pořádaných IMS FSV UK
  • V případě zájmu nabídne IMS FSV UK uskutečnění workshopu pro vyučující dané partnerské školy

 

studenti