Přípravné kurzy

Přípravné kurzy na IMS - letní semestr 2020

V akademickém roce 2020/2021 nabízí Institut mezinárodních studií v rámci kurzů celoživotního vzdělávání opět přípravné kurzy na přijímací zkoušky do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a Česko-německá studia (ČNS).

Informujte se u Markéty Mrzenové - tel. 251 080 251, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost J3103. Cena kurzu: 2.500 Kč.

Na kurzy je možné se přihlásit i v jejich průběhu. Kapacita učeben je velká. Můžete se stále přihlašovat. Kurzy se konají v Jinonicích, U kříže 8, 158 00 Praha 5.

Bližší informace najdete také na facebooku IMS FSV UK

Teritoriální studia (TS) 

Česko-německá studia (ČNS)