Přípravné kurzy

Přípravné kurzy na IMS - letní semestr 2020

V akademickém roce 2019/2020 nabízí Institut mezinárodních studií v rámci kurzů celoživotního vzdělávání opět přípravné kurzy na přijímací zkoušky oboru Teritoriální studia (MTS).

Informujte se na dni otevřených dveří IMS UK FSV v úterý 21. ledna 2020 od 10:00 hod v Jinonicích nebo u Markéty Mrzenové - tel. 251 080 251, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost J3103. Cena kurzu: 2.500 Kč.

Bližší informace najdete již brzy také na facebooku IMS FSV UK

Teritoriální studia (TS) - * Bude aktualizováno na rok 2020

Česko-německá studia (ČNS) - * Bude aktualizováno na rok 2020