Přípravné kurzy

Přípravné kurzy na IMS - letní semestr 2022

V akademickém roce 2021/2022 nabízí Institut mezinárodních studií v rámci kurzů celoživotního vzdělávání opět přípravné kurzy na přijímací zkoušky do bakalářského programu Teritoriální studia (TS - prezenční i distanční studium) a Česko-německá studia (ČNS).

Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte Ivetu Hönigerovou - tel. 778 464 634,
iveta.honigerova@fsv.cuni.cz, sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost 212. 

Kurz bude probíhat online a je zdarma.

 

Bližší informace najdete zde:

Přípravné kurzy  - Teritoriální studia (TS) 

Přípravné kurzy - Česko-německá studia (ČNS)