Přípravné kurzy

Přípravné kurzy na IMS - letní semestr 2020

V akademickém roce 2021/2022 nabízí Institut mezinárodních studií v rámci kurzů celoživotního vzdělávání opět přípravné kurzy na přijímací zkoušky do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a Česko-německá studia (ČNS).

Informujte se u Markéty Mrzenové - tel. 251 080 251, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost J3103. 

Kurz bude probíhat online a je zdarma.

Bližší informace budou zveřejněny do konce roku 2020 na této stránce a také na facebooku IMS FSV UK

Teritoriální studia (TS) 

Česko-německá studia (ČNS)