Internacionalizace IMS pro studenty

Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, který běží v Evropské unii od poloviny 80. let a stal se její vlajkovou lodí. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi domácí univerzity a partnerskými institucemi. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP Erasmus+ v Bruselu prostřednictvím RUK.

Více informací naleznete zde.

Mezifakultní dohody

FSV UK nabízí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě mezifakultních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi FSV UK a zahraniční univerzitou. Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních styků FSV UK.

Více informací naleznete zde.

Meziuniverzitní dohody

Univerzita Karlova nabízí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě meziuniverzitních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou. Meziuniverzitní dohody spravuje Odbor zahraničních vztahů RUK.

Více informací naleznete zde.

Další možnosti mobility

  1. Mezivládní dohody
  2. Program CEEPUS
  3. DAAD (Německá akademická výměnná služba)
  4. AKTION Česká republika – Rakousko
  5. Fulbrightovo stipendium
  6. Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Více informací naleznete zde.