Internacionalizace IMS pro studenty

Plánované výjezdy Erasmus+ a jiná mobilita

COVID opatření se pomalu uvolňují a nouzový stav brzy skončí, a tak je čas zamýšlet se nad tím, co bude po návratu do offline života - a to včetně plánovaných výjezdů Erasmus+ a jiné mobility. Zahraniční výjezdy studentů je možné plánovat a realizovat v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit, a situace se dynamicky mění. Dobrá zpráva je, že změny jsou k lepšímu!

Studentům, kteří zahraniční pobyt plánují (či ještě realizují), doporučujeme pravidelně komunikovat s Oddělením zahraničních styků i přijímající (hostitelskou) organizací, aby zajistili soulad veškerých aktivit s pravidly platnými pro Českou republiku a pro cílovou, popř. tranzitní zemi. Pro lepší přehled zemí, které v současné době umožňují vstup cizinců se podívejte na mapu vytvořenou Domem zahraniční spolupráce. V mapě najdete země, které umožňují vstup cizinců - označené zelenou barvou a země, do kterých v tuto chvíli vyjet nelze  – označeny červeně. Mapa je aktualizována několikrát týdně. Informaci vždy ověřte ještě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou (nebo institucí) a ověřte, zda a jak probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky.

V případě dotazů týkající se výjezdů do zahraničí se neváhejte obrátit na Oddělení zahraničních styků.

Hodně štěstí! 

Za vedení IMS, Kateřina Králová  

Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, který běží v Evropské unii od poloviny 80. let a stal se její vlajkovou lodí. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi domácí univerzity a partnerskými institucemi. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP Erasmus+ v Bruselu prostřednictvím RUK.

Více informací naleznete zde.

Mezifakultní dohody

FSV UK nabízí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě mezifakultních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi FSV UK a zahraniční univerzitou. Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních styků FSV UK.

Více informací naleznete zde.

Meziuniverzitní dohody

Univerzita Karlova nabízí svým studentům také výměnné zahraniční pobyty na základě meziuniverzitních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou. Meziuniverzitní dohody spravuje Odbor zahraničních vztahů RUK.

Více informací naleznete zde.

Další možnosti mobility

  1. Mezivládní dohody
  2. Program CEEPUS
  3. DAAD (Německá akademická výměnná služba)
  4. AKTION Česká republika – Rakousko
  5. Fulbrightovo stipendium
  6. Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Více informací naleznete zde.