Vyhlášky ředitele IMS

Vyhlášky ředitele IMS

Číslo/Rok Vyhláška Studenti Doktorandi Zaměstnanci
10/2024 Vyhláška ředitele IMS o výuce externistů na Institutu mezinárodních studií FSV UK     X
09/2024 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2024     X
08/2024 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání a odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací a organizaci konzultací mezi studenty a vedoucími jejich prací v LS 2024 X X X
07/2024 Vyhláška ředitele k pravidlům financování aktivit souvisejících s výzkumem na Institutu mezinárodních studií FSV UK   X X
06/2024 Vyhláška ředitele o podpoře činností třetí role univerzity v rámci aktivit Institutu mezinárodních studií   X X
05/2024 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV) X X  
04/2024 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2024   X X
03/2024 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na ZS 2024/2025 X X  
02/2024

Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení studia v LS školního roku 2023/2024

X X X
01/2024 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2024/2025 X X  
12/2023

Vyhláška ke zřízení a organizaci výzkumných center na IMS FSV UK

  X X
11/2023

Vyhláška k organizaci bakalářského semináře, zpracování a hodnocení bakalářské práce

X   X
10/2023 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v ZS 2023 a magisterských prací v LS 2024 X   X
09/2023 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k používání citační normy v seminárních a kvalifikačních pracích česko-jazyčných bakalářských programů na IMS platná od ZS 2023 X X X
08/2023

Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2023/2024

X    
07/2023 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů a využívání AI X X X
  Příloha k OD 13/2022 Principy kariérního rozvoje Fakulty sociálních věd UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů     X
09/2022 Vyhláška ředitele k doktorskému studiu na IMS FSV UK   X  
05/2021 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců a doktorandů IMS FSV UK   X X
2019-2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti X    
03/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování pracovníků IMS za výuku     X
2019 Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV UK   X X

Archiv vyhlášek naleznete zde.


Formuláře

Žádost - souhlas s praktickou stáží

Souhlas s pořízením obrazového i zvukového záznamu a jeho nakládáním pro výzkum (AJ verze zde)