Vyhlášky ředitele IMS

Vyhlášky ředitele IMS

Číslo/Rok Vyhláška Studenti Doktorandi Zaměstnanci
04/2023 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV)   X X
03/2023 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na LS 2022/2023 X X  
02/2023 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2023/2024 X X  
01/2023 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v LS školního roku 2022/2023                       X    
  Příloha k OD 13/2022 Principy kariérního rozvoje Fakulty sociálních věd UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů     X
11/2022 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání projektů bakalářských a magisterských prací ve školním roce 2022/2023 X    
10/2022 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2022/2023 X    
09/2022 Vyhláška ředitele k doktorskému studiu na IMS FSV UK   X  
17/2021 Vyhláška ke zřízení a organizaci výzkumných center na IMS FSV UK   X X
10/2021 Vyhláška ředitele IMS k pravidlům financování vědy na IMS   X X
06/2021 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů X X  
05/2021 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců a doktorandů IMS FSV UK   X X
2019-2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti X    
21/2020 Vyhláška ředitele k používání citační normy v seminárních a kvalifikačních pracích česko-jazyčných bakalářských programů na IMS platná od LS 2021 X X  
03/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování pracovníků IMS za výuku     X
02/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2020   X X
2019 Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV UK   X X

Archiv vyhlášek naleznete zde.