Archiv vyhlášek

Archiv vyhlášek

14/2023 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na LS 2023/2024
13/2023 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na letní semestr akademického roku 2023/2024
06/2023 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na zimní semestr akademického roku 2023/2024
05/2023 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2023
04/2023 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV)
03/2023 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na LS 2022/2023
02/2023 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2023/2024
01/2023 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v LS školního roku 2022/2023       

Zimní semestr 2022/2023

  Příloha k OD 13/2022 Principy kariérního rozvoje Fakulty sociálních věd UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů
14/2022 Vyhláška ředitele k organizaci souborných zkoušek z dějin teritorií v ZS školního roku 2022/2023
13/2022 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na akademický rok 2022/2023
12/2022 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na ZS 2022/2023
11/2022 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání projektů bakalářských a magisterských prací ve školním roce 2022/2023
10/2022 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2022/2023

Letní semestr 2021/2022

09/2022 Vyhláška ředitele k doktorskému studiu na IMS FSV UK
08/2022 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2022
07/2022 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zkouškového období v LS 2021/2022
06/2022 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV)
05/2022 Vyhláška ředitele IMS k režimu výuky v LS 2021/2022 s ohledem na COVID-19
04/2022 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2022/2023
03/2022 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na letní semestr akademického roku 2021/2022
02/2022 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na LS 2021/2022
01/2022 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v LS školního roku 2021/2022

Zimní semestr 2021/2022

18/2021 Vyhláška ředitele IMS k organizaci zkouškového období v ZS 2021/2022
17/2021 Vyhláška ke zřízení a organizaci výzkumných center na IMS FSV UK
16/2021 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na ZS 2021/2022
15/2021 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na zimní semestr akademického roku 2021/2022
14/2021 Vyhláška ředitele IMS k režimu výuky v ZS 2021 s ohledem na COVID-19
13/2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání projektů bakalářských a magisterských prací ve školním roce 2021/2022
12/2021 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2021/2022

Letní semestr 2020/2021

11b/2021 Vyhlášení interní soutěže na dvě až čtyři místa v Centru doktorských studií (CDS) na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK)
11a/2021 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2021
10/2021 Vyhláška ředitele IMS k pravidlům financování vědy na IMS
09/2021 Vyhláška ředitele IMS k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS (SVV)
08/2021 Vyhláška ředitele IMS ke zkouškovému období LS 2021
07/2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání a odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací v LS 2021
06/2021 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů
05/2021 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců a doktorandů IMS FSV UK
04/2021 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na letní semestr akademického roku 2020/2021
03/2021 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na IMS na akademický rok 2021/2022
02/2021 Vyhláška ředitele k výuce na IMS LS 2021
01/2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení studia v LS 2020/2021
2019-2021 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti

Zimní semestr 2020/2021

21/2020

Vyhláška ředitele k používání citační normy v seminárních a kvalifikačních pracích česko-jazyčných bakalářských programů na IMS platná od LS 2021

20/2020 Vyhláška ředitele k organizaci zkouškového období ZS 2020/2021
16/2020 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2020/2021
02/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2020
2020 Pokyny pro ZS 2020/2021 (vyučující)
2020 Pokyny pro ZS 2020/2021 (externisté)
2020 Informace pro zaměstnance ohledně „teleprezenční“ (online) výuky v ZS 2020/21
2020 Informace pro externí vyučující v ZS 2020/21
2020 Informace o stavu opatření COVID na IMS
2020 Doplnění a aktualizace sylabů na ZS do 31. srpna 2020
2020 Organizace výuky v ZS 2020/2021

Letní semestr 2019/2020

15/2020 Vyhlášení interní soutěže na dvě až čtyři místa v Centru doktorských studií (CDS) na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(IMS FSV UK)
13/2020 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV)
12/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání a odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací v LS 2020 
11/2020 Metodický pokyn ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci a technickému zajištění zkoušek a státních závěrečných zkoušek v LS 2020
10/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zkouškového období v LS 2020
09/2020 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2020
06/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na LS 2019/2020 a na akademický rok 2020/2021
05/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na akademický rok 2020/2021
04/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS na akademický rok 2020/2021
03/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování pracovníků IMS za výuku
02/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na
Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2020
01/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení studia v LS školního roku 2019/2020

Vyhláška ke koronaviru Covid-19 (Letní semestr 2019/2020)

08/2020 Vyhláška ředitele ke studijnímu provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 17. března 2020
07/2020 Vyhláška ředitele k provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 11. března 2020

Platné vyhlášky z roku 2019

2019 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti
2019 Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV UK

Rok 2019

2019 Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV UK
03/2019 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců a doktorandů IMS FSV UK
2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci SVV v roce 2019
2019 Pravidla pro financování aktivit souvisejících s výzkumem na Institutu mezinárodních studií FSV UK
05/2019 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2019
2019 Pravidla odměňování publikačních výstupů na Institutu mezinárodních studií FSV UK pro rok 2019
2019 Citační norma a základní tipy k odkazování pro studenty
2019 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti
10/2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ v AR 2019/2020
08/2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení na pobyty v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita v AR 2019/2020
04/2019 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů
2019 Vyhláška ředitele k organizaci SVV v roce 2019 pro doktorandy
2019 Vyhlášení soutěže CDS 2019
07/2019 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v zimním semestru školního roku 2019/2020