Pokyny pro zaměstnance

Pokyny pro zaměstnance

Pokyny na této stránce jsou platné od roku 2020 a zůstavají platné i do následujících let.

Veškerá opatření děkanky je možné najít zde. Další předpisy FSV UK týkající se publikační činnosti včetně edičního a disciplinárního řádu se nachází na stránkách fakulty

Databáze OBD

Publikační standardy na FSV UK

Vyhláška ředitele IMS k mediálním vystoupením zaměstnanců a doktorandů IMS.

Pravidla pro financování aktivit souvisejících s výzkumem na IMS FSV UK - formulář

Pravidla odměňování publikačních výstupů na IMS FSV UK pro rok 2019