Pokyny pro zaměstnance

Pokyny pro zaměstnance

Pokyny na této stránce jsou platné od roku 2020 a zůstavají platné i do následujících let.

Veškerá opatření děkana je možné najít zde. Další předpisy FSV UK týkající se publikační činnosti včetně edičního a disciplinárního řádu se nachází na stránkách fakulty.

Publikační standardy na FSV UK

Databáze OBD

Vyhláška ředitele IMS k mediálním vystoupením zaměstnanců a doktorandů IMS

Pravidla pro financování aktivit souvisejících s výzkumem na IMS FSV UK - formulář

Pravidla odměňování publikačních výstupů na IMS FSV UK

Manuál pro Open Science (anglicky)

Souhlas s pořízením obrazového i zvukového záznamu a jeho nakládáním pro výzkum (AJ verze zde)