Přijímací řízení

Bakalářské programy

Teritoriální studia (TS) - prezenční

Česko-německá studia (ČNS) - prezenční

Teritoriální studia (TS) - distanční


Placené prezenční programy v angličtině

History and Area Studies (HAS)

Magisterské programy

Teritoriální studia (NTS) - prezenční studium

Německá a středoevropská studia (NSS) - double degree

Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 

Placené prezenční programy v angličtině

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

Master in Area Studies (MAS)

European Politics and Society (EPS)

Doktorské programy v češtině

Mezinárodní teritoriální studia (MTS)

Moderní dějiny (MD)

     

    Doktorské programy v angličtině

    Area Studies (AS)

    Modern History (MH)