• Přihlášky ke studiu

  se podávají elektronickou formou nebo na tiskopisu SEVT do podatelny FSV UK do 31. 3. 2019. Více informací naleznete zde

 • Vítejte na novém webu IMS!

  Institut mezinárodních studií FSV UK spustil dne 14. ledna 2019 své nové webové stránky, které designově odpovídají webovým stránkám Fakulty sociálních věd UK. Věříme, že se vám nový web IMS bude líbit! 

 • Den otevřených dveří IMS

  se konal 16. ledna 2019 v prostorách budovy UK FSV Jinonice. Informace zde. Další informace o našem institutu naleznete zde na stránkách, případně na mailu ims@fsv.cuni.cz nebo na telefonu 251 080 250-1. 

Aktuality Přejít na aktuality

ŽIVOT NA INSTITUTU

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.