FSV UK

 • IMS se podílí na otevření HERZLOVA CENTRA IZRAELSKÝCH STUDIÍ

  K. Králová z IMS a H. Kubátová z IPS přišly s nápadem na vytvoření Herzlova centra izraelských studií, které nyní po dvou letech příprav zahajuje činnost. IMS bude centrum koordinovat společně s IPS. 

   

  Více informací
 • Jean Monnet Chair pro T. Weisse

  Tomáš Weiss, člen IMS, obdržel od Evropské komise prestižní grant Jean Monnet Chair in EU International Relations and Diplomacy Studies

  Více
 • EPS Erasmus Mundus

  Mezinárodnímu konsorciu EPS, které je na FSV UK koordinováno IMS (KES), se již podruhé podařilo získat od Evropské komise prestižní označení Erasmus Mundus Joint Master Degree pro magisterský program European Politics and Society.

  Více informací
 • PRIMUS

  Výzkumný projekt Beyond Hegemonic Narratives and Myths K. Králové, jehož se účastní členové a doktorandi KRVS, byl prodloužen o další dva roky. Gratulujeme!

  Více informací

Aktuality Přejít na aktuality

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.