FSV UK

 • IMS truchlí nad ztrátou svého zakladatele Jana Křena

  Vedení IMS s politováním oznamuje nešťastnou zprávu, že dne 7. dubna zemřel profesor Jan Křen, zakladatel Institutu mezinárodních studií. Elektronická kondolenční kniha zde

  Více
 • Pojďte studovat na IMS!

  Nyní je ten správný čas podat přihlášku na IMS. Podívejte se na seznam českých i anglických programů a vyberte si ten pro Vás!

  Studijní programy
 • Nová docentka na IMS!

  Od 1. března má IMS novou docentku. Vedoucí KRVS K. Králová byla jmenována docentkou UK v oboru Moderní dějiny.

 • MARS - New Master programme in Media and Area Studies

  Nový magisterský program Media and Area Studies v angličtině přijímá uchazeče!

  Více

Aktuality Přejít na aktuality

 • Bakalářské státní zkoušky

  Státní zkoušky oborů HVK, MTS a MTSK se budou konat 15.6 a 16.6. Rozdělení do komisí včetně harmonogramu bude uvedeno zde v aktualitách, Prosím, sledujte aktuality IMS.

 • Nový projekt na KES

  V rámci nového projektu pod záštitou programu Erasmus+ spojí své síly akademici Katedry evropských studií se členy Českého horolezeckého svazu a dalšími horolezci a alpinisty z celé Evropy.

 • Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

  Vyhláška upravuje zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v rámci
  bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (MTS), Soudobé
  dějiny (HVK), Teritoriální studia (TS), magisterského studijního programu
  Teritoriální studia (NP_TS) a magisterského studijního programu Německá a
  středoevropská studia (NP_NSS). Bakalářský studijní program Česko-německá
  studia (BP_CNS) je upraven samostatnou vyhláškou.

 • Možnost využití studovny IMS pro studenty

  IMS nabízí možnost využít svoji učebnu jako studovnu pro studenty, kteří nemají dostatečné zázemí pro studium.

 • Plánované výjezdy Erasmus+ a jiná mobilita

  COVID opatření se pomalu uvolňují a nouzový stav brzy skončí, a tak je čas zamýšlet se nad tím, co bude po návratu do offline života - a to včetně plánovaných výjezdů Erasmus+ a jiné mobility. Zahraniční výjezdy studentů je možné plánovat a realizovat v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit, a situace se dynamicky mění. Dobrá zpráva je, že změny jsou k lepšímu!

 • Mezinárodní workshop CEFRES

  CFP na téma: SHAPING THE ‘SOCIALIST SELF’? THE ROLE OF PSY-SCIENCES IN COMMUNIST STATES OF THE EASTERN BLOC (1948–1989)

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.