FSV UK

 • Jean Monnet Chair pro T. Weisse

  Tomáš Weiss, člen IMS, obdržel od Evropské komise prestižní grant Jean Monnet Chair in EU International Relations and Diplomacy Studies

  Více
 • EPS Erasmus Mundus

  Mezinárodnímu konsorciu EPS, které je na FSV UK koordinováno IMS (KES), se již podruhé podařilo získat od Evropské komise prestižní označení Erasmus Mundus Joint Master Degree pro magisterský program European Politics and Society.

  Více informací
 • PRIMUS

  Výzkumný projekt Beyond Hegemonic Narratives and Myths K. Králové, jehož se účastní členové a doktorandi KRVS, byl prodloužen o další dva roky. Gratulujeme!

  Více informací
 • S. Horák se stal docentem

  IMS gratuluje svému členu S. Horákovi ke jmenování docentem. S. Horák ukončil habilitační řízení v březnu 2019. S. Horák je akademický pracovník IMS se zaměřením na Střední Asii. 

 • Letní škola na IMS

  Institut mezinárodních studií FSV UK pořádá již desátý ročník letní školy „Summer University Prague“
  na téma „European Identity between Unity and Diversity“. Škola bude probíhat od 7. do 21. září 2019. 

  Čtěte více

Aktuality Přejít na aktuality

 • PRIMUS projekt Kateřiny Králové

  Výzkumný projekt Beyond Hegemonic Narratives and Myths pod vedením Dr. Králové, jehož se účastní členové a doktorandi, byl prodloužen o další dva roky.

 • Odstávka vody Jinonice 12. 7. - areál uzavřen

  V pátek 12. 7. 2019 od 8:00 hodin do 15:00 hodin proběhne v areálu Jinonice výměna vodoměrné sestavy, což  znamená po dobu výměny odstávku dodávek vody v celém areálu. 

 • IMS přeje pěkné prázdniny

  IMS přeje všem svým studentům a zaměstnancům krásné prázdniny a bude se těšit na viděnou v září.

 • Call for papers Acta Politologica

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  odborný časopis Acta Politologica, který vydává Fakulta sociálních věd UK, vychází již deset let.
  IPS připomíná možnost zaslat vaše odborné texty do časopisu Acta Politologica.

 • Soutěž diplomových prací

  Nakladatelství Academia zve k účasti ve Studentské soutěži, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

 • Vyhlášení soutěže o obsazení míst v CDS 2019

  IMS vyhlašuje soutěž na obsazení míst v Centru doktorských studií IMS pro rok 2019.

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.