FSV UK

 • Blahopřejeme

  Marku Nekulovi k obdržení čestného doktorátu Univerzity Karlovy. Fotografie a článek s panem profesorem, které při této příležitosti vznikly, naleznete v odkazu níže.

  Fotografie + článek
 • S velkým zármutkem

  Vám oznamujeme, že nás náhle ve velmi mladém věku opustil náš student, kolega a kamarád Filip Šourek. Jménem celého IMS chci vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým nad ztrátou blízkého a vzácného člověka.

  Kondolence
 • Rozvolnění Covid opatření

  Vzhledem k lepšící se epidemiologické situace přechází náš institut s platností od pondělí 1. září na I. (zelený) stupeň IMS semaforu. 

  IMS Covid Semafor

Aktuality Přejít na aktuality

 • Změna agend a důležitých kontaktů

  Prosím, věnujte pozornost změně důležitých kontaktů zejména na sekretariátu v administraci vašich jednotlivých studijních oborů.

 • Pozvánka na obhajoby disertačních prací - Lucie Kadlecová a Jiří Kocián

  V pátek 15. 10. 2021 se uskuteční veřejné obhajoby disertačních prací Lucie Kadlecové - State Sovereignty in Cyber Space: A Modern Understanding of a Classic Concept a Jiřího Kociána - Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989. Oběma studentům přejeme hodně štěstí.

 • Tomáš Karásek zvolen kandidátem na děkana FSV UK

  Kandidátem na děkana Fakulty sociálních věd UK byl v úterý 12. 10. na zasedání Akademického senátu zvolen Tomáš Karásek. Děkana jmenuje do funkce rektor Univerzity Karlovy a jeho funkční období započne 1. února 2022.

 • Slavnostní uvedení knihy Původní obyvatelé a globalizace

  V těchto dnech vychází v Nakladatelství Pavel Mervart dlouho očekávaná publikace Původní obyvatelé a globalizace. Kniha bude slavnostně uvedena ve středu 20. října 2021 v 18:00 v rámci programu letošního Socioconu. Do knihy přispěla Lucie Kýrová, M.A., Ph.D. z Katedry severoamerických studií.

 • Volby studentského ombudsmana

  Letošní říjen je pro nás supervolebním měsícem. Již tuto středu a čtvrtek, 13. a 14. října, proběhnou volby studentského ombudsmana. Volit bude možné online pomocí aplikace. Veškeré informace studenti obdrželi emailem od FSV UK.

 • Vyhlášení soutěže GAUK 2022

  Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.