Řešené projekty

Grantová agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
17-05581S Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států  doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2019
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021

Technologická agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2018-2021
TL01000544 Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020

Grantová agentura UK

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
668218 A-HN Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989 Mgr. Kateřina Vnoučková 2018-2019
80218 A-TFP Lidská práva z pohledu migrace Mgr. Eva Drhlíková 2018-2020
946218 A-HN Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí Mgr. Ekaterina Zheltova 2018-2020
164119 Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Mgr. Jakub Střelec 2019-2021
730119 Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky Mgr. Anna Simbartlová 2019-2020

PRIMUS

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
Primus/HUM/ 12 Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2017-2019

Operační programy EU

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2021

Horizon 2020

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2021
7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) Mitchell Young, Ph.D. 2018-2020
210501334

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL)

Asavei Maria-Alina. Ph.D.

2019-21
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2021

ERASMUS+

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021
17-X-2018 Euroasia Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021

EACEA

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
587209 NIECE - New Ideas for Europeanisation from Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020
587090 NIICE - New Integration In Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020
587704 VIADUCT - Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2020

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
81p17 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

UNCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2018-2023

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2022

DAAD

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2019-2020