Řešené projekty

Řešené projekty

Na této stránce naleznete veškeré projekty, na kterých naše výzkumnice a výzkumníci v současné době pracují.

Zde seznam poskytovatelů grantů, se kterými spolupracujeme:

- HORIZON 2020
- SYLFF
- OPERAČNÍ PROGRAMY EU
- EACEA
- ERASMUS+
- DAAD
- GRANTOVÁ AGENTURA ČR
- TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
- PRIMUS
- UNCE
- GRANTOVÁ AGENTURA UK
- START
- 4EU+ ALLIANCE

Horizon 2020

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
870647 Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (CENTRAL ASIAN LAW) doc. et doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2020-2024
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2021
7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) Mitchell Young, Ph.D. 2018-2021
210501334

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL)

Asavei Maria-Alina. Ph.D.

2019-2021
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2021

SYLFF

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Water diplomacy of the European Union Mgr Eliška Černovská 2019-2020

Operační programy EU

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2021

EACEA

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
 610505 Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022

ERASMUS+

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
612970 EUMA - Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. a Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 2020-2022
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021
17-X-2018 Euroasia Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021

DAAD

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2019-2021

Grantová agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
21-23328S Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021

Technologická agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2018-2021

PRIMUS

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
Primus/HUM/ 12 Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2017-2022

UNCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2018-2023

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2022

Grantová agentura UK

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
314821 Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Marcks, Jakob Matthias 2021-2023
288121 East goes West. Zahraniční studentská mobilita na Univerzitě Karlově v době pozdního socialismu (1975–1989) Mgr. Kateřina Kuklíková 2021-2023
164119 Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Mgr. Jakub Střelec 2019-2021

START

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

4EU+ Alliance

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
4EU+/21/F2/15 Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective Kateřina Králová 2021
4EU+/21/F2/12 Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges: From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation Jan Hornát 2021