Řešené projekty

Řešené projekty

Na této stránce naleznete veškeré projekty, na kterých naše výzkumnice a výzkumníci v současné době pracují.

Zde seznam poskytovatelů grantů, se kterými spolupracujeme:

 • HORIZON 2020
 • OPERAČNÍ PROGRAMY EU
 • JEAN MONNET
 • ERASMUS+
 • ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
 • DAAD
 • GRANTOVÁ AGENTURA ČR
 • TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
 • PRIMUS
 • UNCE
 • GRANTOVÁ AGENTURA UK
 • START
 • CENTRAL
 • GRANT AMERICKÉ AMBASÁDY

Horizon 2020

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
870647 Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (CENTRAL ASIAN LAW) doc. et doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2020-2024
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2022
210501334

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL)

Asavei Maria-Alina. Ph.D.

2019-2022
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2022

Operační programy EU

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2022

Jean Monnet

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
 610505 Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022
101048028 Jean Monnet Module EGoCE - Evolution of Governance in (post)Constitutional Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. 2022-2024

ERASMUS+

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
KA203 Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2024
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
612970 EUMA - Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. a Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 2020-2022
2019-1509/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. a Mgr. Martin Mejstřík 2019-2025

Česko-německý fond budoucnosti

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2022 - 2023

DAAD

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2019 - 2022

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

P20V00000025

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2022
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023

PRIMUS

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
Primus/22/HUM/011

Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice

Dr. Irena Kalhousová 2022-2026

UNCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
UNCE/HUM/028 Peace Research Center Prague prof. Dr. Harald MÜLLER 2018-2023
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI)

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2023

Grantová agentura UK

START

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

CENTRAL

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Towards a Central European doctoral school in modern history Ota Konrád 2022
  Memory policy in theoretical and practical dimensions Kateřina Králová 2022

Grant Americké ambasády

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
SEZ80021GR3037 Dissent in Transatlantic Perspective Kryštof Kozák 2021-2022