Řešené projekty

Řešené projekty

Na této stránce naleznete veškeré projekty, na kterých naše výzkumnice a výzkumníci v současné době pracují.

Zde seznam poskytovatelů grantů, se kterými spolupracujeme:

 • HORIZON 2020
 • OPERAČNÍ PROGRAMY EU
 • JEAN MONNET
 • ERASMUS+
 • ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
 • VISEGRAD FUND
 • DAAD
 • GRANTOVÁ AGENTURA ČR
 • TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
 • PRIMUS
 • UNCE
 • GRANTOVÁ AGENTURA UK
 • START
 • CENTRAL
 • NADACE ČEZ
 • AMERICKÉ NADACE
 • STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ
 • 4EU+ ALLIANCE
 • OSOBNÍ PROJEKTY

Horizon 2020

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Multilevel Orders of Corruption in Central Asia - MOCCA PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2022-2026

Operační programy EU

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Národní plán obnovy - Syri Exceles Karlova Univerzita 2022-2025

Jean Monnet

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
101048028 Jean Monnet Module EGoCE - Evolution of Governance in (post)Constitutional Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. 2022-2024

ERASMUS+

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
KA203 Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2024
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
2019-1509/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. a Mgr. Martin Mejstřík 2019-2025

Česko-německý fond budoucnosti

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2022 - 2023
  Vlak ke svobodě doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. 2022-2023

VISEGRAD FUND

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Visegrad Fund Pavel Szobi 2023

DAAD

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2019 - 2022

Grantová agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
23-04833S Specializace v zahraniční a bezpečnostní politice malých států EU prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2023-2025
22-19382S Domácí násilí v poválečné rekonstrukci. České země 1945-1953 doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2022-2024
22-13347S Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. 2022-2024
21-23328S Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022

Technologická agentura ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

P20V00000025

Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2022
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023

PRIMUS

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
Primus/22/HUM/011

Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice

Dr. Irena Kalhousová 2022-2026
Primus/22/HUM/005 Experimentální laboratoř pro výzkum mezinárodní bezpečnosti doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D. 2022-2025

UNCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
UNCE/HUM/028 Peace Research Center Prague prof. Dr. Harald MÜLLER 2018-2023
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI)

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2023

Grantová agentura UK

START

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

CENTRAL

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Towards a Central European doctoral school in modern history Ota Konrád 2023
  Memory policy in theoretical and practical dimensions Kateřina Králová 2023

NADACE ČEZ

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
    Irena Kalhousová 2023

AMERICKÉ NADACE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  HEFNU Kateřina Králová 2022-2023
  Claims Conference Kateřina Králová 2022-2023
The Stanton Foundation Veřejná podpora pro kontrolu jaderného zbrojení: Experimentální průzkum doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D. 2023-2024

Strategické partnerství

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Seed Money - St. Andrews Kateřina Králová 2022-2023
  Strategické partnerství - St. Andrews Kateřina Králová 2023

4EU+ ALLIANCE

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Ideas for Ukraine Valeria Korablyova 2022-2023
4EU+/23/F2/13 Plurality of Memories in Europe in Global Perspective Jiří Kocián 2023
4EU+ST/2023/11 Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction. The Case of Ukraine Klára Kosová 2023

Osobní projekty

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Neuron Nataliia Ivchyk 2022
  COST Kateřina Králová  
  Humboldt fellowship Kateřina Králová  
  BTHA Anežka Brožová  
  BTHA Kateřina Králová