Investigated projects

Investigated projects

On this webpage, you can find all the projects that our researchers are currently working on.

Here is the list of the grant providers we cooperate with:

- HORIZON 2020
- SYLFF
- EU OPERATIONAL PROGRAMMES
- EACEA
- ERASMUS+
- BAVARIAN-CZECH ACADEMIC AGENCY
- DAAD (GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE)
- GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
- TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
- PRIMUS
- UNCE (UNIVERSITY RESEARCH CENTER)
- CHARLES UNIVERSITY GRANT AGENCY

Horizon 2020

Project Number Project Name Main Investigator Duration
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2021
7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) Mitchell Young, Ph.D. 2018-2020
210501334

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL)

Asavei Maria-Alina. Ph.D.

2019-21
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2021

SYLFF

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Water Diplomacy of the European Union  Mgr. Eliška Černovská 2019-2020

EU OPERATIONAL PROGRAMMES

Project Number Project Name Main Investigator Duration
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2021

EACEA

Project Number Project Name Main Investigator Duration
587209 NIECE - New Ideas for Europeanisation from Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020
587090 NIICE - New Integration In Central Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020
587704 VIADUCT - Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2020

ERASMUS+

Project Number Project Name Main Investigator Duration
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021
17-X-2018 Euroasia Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021

BAVARIAN-CZECH ACADEMIC AGENCY

Project Number Project Name Main Investigator Duration
81p17 Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

DAAD (German Academic Exchange Service)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2019-2020

GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

Project Number

Project Name

Main Investigator

Duration

17-05581S Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států  doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2017-2019
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021

TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

Project Number Project Name Main Investigator Duration
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2018-2021
TL01000544 Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020

PRIMUS

Project Number Project Name Main Investigator Duration
Primus/HUM/ 12 Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2017-2019

UNCE (University Research Center)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2018-2023

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2022

Charles University GRANT AGENCY

Project Number Project Name Main Investigator Duration
668218 A-HN Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989 Mgr. Kateřina Vnoučková 2018-2019
80218 A-TFP Lidská práva z pohledu migrace Mgr. Eva Drhlíková 2018-2020
946218 A-HN Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí Mgr. Ekaterina Zheltova 2018-2020
164119 Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Mgr. Jakub Střelec 2019-2021
730119 Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky Mgr. Anna Simbartlová 2019-2020