Investigated projects

Investigated projects

On this webpage, you can find all the projects that our researchers are currently working on.

Here is the list of the grant providers we cooperate with:

 • HORIZON 2020
 • EU OPERATIONAL PROGRAMMES
 • JEAN MONNET
 • ERASMUS+
 • CZECH-GERMAN FUND OF FUTURE
 • VISEGRAD FUND
 • DAAD (GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE)
 • GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
 • TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
 • PRIMUS
 • UNCE (UNIVERSITY RESEARCH CENTER)
 • CHARLES UNIVERSITY GRANT AGENCY
 • START
 • CENTRAL
 • CEZ FOUNDATION
 • US FOUNDATIONS
 • STRATEGIC PARTNERSHIP
 • 4EU+ ALLIANCE
 • PERSONAL GRANTS

Horizon 2020

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Multilevel Orders of Corruption in Central Asia - MOCCA PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2022-2026

EU OPERATIONAL PROGRAMMES

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  National Recovery Plan - Syri Exceles Karlova Univerzita 2022-2025

Jean Monnet

Project Number Project Name Main Investigator Duration
101048028 Jean Monnet Module EGoCE - Evolution of Governance in (post)Constitutional Europe prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M. 2022-2024

ERASMUS+

Project Number Project Name Main Investigator Duration
KA203 Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2021-2024
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
2019-1509/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. a Mgr. Martin Mejstřík 2019-2025

CZECH-GERMAN FUND OF FUTURE

Project number Project Name Main Investigator Duration
  Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2022 - 2023
  Train to Freedom doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A. 2022-2023

VISEGRAD FUND

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Visegrad Fund Pavel Szobi 2023

DAAD (German Academic Exchange Service)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 2019-2022

GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

Project Number

Project Name

Main Investigator

Duration

23-04833S Specialisation in EU small states’ foreign and security policy doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2023-2025
22-19382S Domestic Violence in Postwar Reconstruction. The Czech Lands, 1945-53 doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2022-2024
22-13347S Where have all the natsmen gone? Ethnic Minorities in the Post-Soviet Area doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. 2022-2024
21-23328S State-owned companies as actors of economic statism? The case of Russia Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022

TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

PRIMUS

Project Number Project Name Main Investigator Duration
Primus/22/HUM/011 The Past is Present: The Use and Misuse of Traumatic Historical Events in Foreign Policy Dr. Irena Kalhousová 2022-2026
Primus/22/HUM/005 Experimental Lab for International Security Studies (ELISS) doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D. 2022-2025

UNCE (University Research Center)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
UNCE/HUM/028 Peace Research Center Prague

prof. Dr. Harald MÜLLER

2018-2023
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI)

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2022

Charles University GRANT AGENCY

Project Number Project Name Main Investigator Duration
314821 Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Marcks, Jakob Matthias 2021-2023
242323 Soužití na východoslovenském maloměstě po druhé světové válce  Tereza Juhászová 2023-2024
218323 Koncept teritoriální autonomie v kontextu versailleských mírových jednání  Veronika Homolová 2023-2025
274723 Vliv vědeckotechnické spolupráce na rusko-čínské strategické sbližování po roce 1991  Roman Kolodii 2023-2025
176123 Anšlus 1938. Převrat na železnici a jeho dopady na společenské a ekonomické struktury v Rakousku jako případové studie k dějinám dopravy v kontextu nacistické expanze ve střední Evropě. Ondřej Kukan 2023-2025
99323 Komparace připomínání historických výročí v Československu v 80. a 90. letech 20. století Ondřej Matějka 2023-2025

START

Project Number Project Name Main Investigator Duration
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

CENTRAL

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Towards a Central European doctoral school in modern history Ota Konrád 2023
  Memory policy in theoretical and practical dimensions Kateřina Králová 2023

ČEZ Foundation

Project Number Project Name Main Investigator Duration
    Irena Kalhousová 2023

US FOUNDATIONS

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  HEFNU Kateřina Králová 2022-2023
  Claims Conference Kateřina Králová 2022-2023
The Stanton Foundation Public Support for Nuclear Arms Control: An Experimental Survey Approach doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D. 2023-2024

Strategic partnership

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Seed Money - St. Andrews Kateřina Králová 2022-2023
  Strategic Partnership - St. Andrews Kateřina Králová 2023

4EU+ ALLIANCE

Project Number Project Name Maim Investigator Duration
  Ideas for Ukraine Valeria Korablyova 2022-2023
4EU+/23/F2/13 Plurality of Memories in Europe in Global Perspective Jiří Kocián 2023
4EU+ST/2023/11 Role of Culture in Times of War and Post-war Reconstruction. The Case of Ukraine Klára Kosová 2023

Personal grants

Project Number Project Name Main Investigator Durtion
  Neuron Nataliia Ivchyk 2022
  COST Kateřina Králová  
  Humboldt fellowship Kateřina Králová 2022
  BTHA Anežka Brožová 2022
  BTHA Kateřina Králová 2022