Investigated projects

Investigated projects

On this webpage, you can find all the projects that our researchers are currently working on.

Here is the list of the grant providers we cooperate with:

- HORIZON 2020
- SYLFF
- EU OPERATIONAL PROGRAMMES
- EACEA
- ERASMUS+
- DAAD (GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE)
- GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
- TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC
- PRIMUS
- UNCE (UNIVERSITY RESEARCH CENTER)
- CHARLES UNIVERSITY GRANT AGENCY
- START
- 4EU+ ALLIANCE

Horizon 2020

Project Number Project Name Main Investigator Duration
870647 Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (CENTRAL ASIAN LAW) doc. et doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2020-2024
765224 Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE) doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 2018-2021
7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C) Mitchell Young, Ph.D. 2018-2020
210501334

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL)

Asavei Maria-Alina. Ph.D.

2019-21
210490939 Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 2019-2021

SYLFF

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Water Diplomacy of the European Union  Mgr. Eliška Černovská 2019-2020

EU OPERATIONAL PROGRAMMES

Project Number Project Name Main Investigator Duration
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430 Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace Masarykova Univerzita 2018-2021

EACEA

Project Number Project Name Main Investigator Duration
610505 Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022

ERASMUS+

Project Number Project Name Main Investigator Duration
2020-1-NL01-KA203-064782 e-Note -  European Network On Teaching Excellence doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2020-2023
612970 EUMA - Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. a Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. 2020-2022
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021
17-X-2018 Euroasia Insights: Strenghtening Central Asian Studies in Europe (EISCAS) PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 2018-2021

DAAD (German Academic Exchange Service)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
  Deutschsprachige Studiengänge in Mittel- und Osteuropa doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2019-2020

GRANT AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

Project Number

Project Name

Main Investigator

Duration

21-23328S Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec CSc. 2020-2022
19-11397S Bosnian Fluxes: Everyday Entanglements of War, Postsocialism and (Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and Herzegovina PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021

TECHNOLOGICAL AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC

Project Number Project Name Main Investigator Duration
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa Ph.D. 2020-2023
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 2018-2021

PRIMUS

Project Number Project Name Main Investigator Duration
Primus/HUM/ 12 Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D. 2017-2019

UNCE (University Research Center)

Project Number Project Name Main Investigator Duration
UNCE/HUM/009

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), 2018-2023

Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

2018-2022

Charles University GRANT AGENCY

Project Number Project Name Main Investigator Duration
314821 Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Marcks, Jakob Matthias 2021-2023
288121 East goes West. Zahraniční studentská mobilita na Univerzitě Karlově v době pozdního socialismu (1975–1989) Mgr. Kateřina Kuklíková 2021-2023
164119 Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Mgr. Jakub Střelec 2019-2021

START

Project Number Project Name Main Investigator Duration
START/SOC/034 Western Preparedness for the 21st Century Realities of a Great Power China: A Scenario Based Evaluation Zachary Lavengood 2021-2023

4EU+ Alliance

Project Number Project Name Main Investigator Duration
4EU+/21/F2/15 Pluralitioes of Memory in Europe in a Global Perspective Kateřina Králová 2021
4EU+/21/F2/12 Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges: From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation Jan Hornát 2021