Alumni

Alumni 2022

Alumni

Pro více informací neváhejte kontaktovat Mgr. Ivetu Hönigerovou zodpovědnou za iniciativu Alumni IMS FSV UK prostřednictvím e-mailu iveta.honigerova@fsv.cuni.cz


Připojte se k facebookové skupině Alumni IMS FSV UK a uchovejte si aktivní kontakt se svojí Alma mater a ostatními absolventy.

Neváhejte sdílet zajímavé informace či pracovní nabídky a stáže, které mohou být přínosné pro další nové absolventy IMS, ale i pro stávající studenty IMS, nebo pro IMS jako celek.

Vyplňte krátký formulář a pomozte IMS aktualizovat kontakty na své absolventy a zmapovat jejich profesní profil.