Vedoucí kateder

Vedoucí katedry evropských studií

 Eliška Tomalová

Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Vedoucí Katedry evropských studií Eliška Tomalová vystudovala obor Francouzský jazyk a literatura (FFUK) a Mezinárodní teritoriální studia (FSVUK). V minulosti pracovala jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů. Absolvovala zahraniční studijní a pracovní pobyty na Institut de géopolitique (Francie), American University (Washington, DC, USA) a Stanford University (USA). Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na současnou Francii (s důrazem na zahraniční politiku a česko-francouzské vztahy) a na roli kultury v mezinárodních vztazích (kulturní politika a diplomacie, veřejná diplomacie, branding). Na poli aplikovaného výzkumu pravidelně spolupracuje s českou státní správou.

Vedoucí katedry německých a rakouských studií

klj

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Zuzana Lizcová se zaměřuje na německy mluvící země, jejich roli v mezinárodním kontextu a bilaterální vztahy s Českou republikou. Působí jako akademická pracovnice na KNRS a novinářka. V roce 2011 ukončila disertační prací Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století doktorský studijní program Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK a v roce 2005 magisterský program Německá a rakouská studia. Během studií absolvovala s podporou stipendia DAAD stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v roce 2007 díky programu Média-prostředníci mezi národy Nadace Roberta Bosche stipendijní pobyt v berlínské redakci německé zpravodajské agentury dpa. V letech 2004 – 2013 pracovala v dokumentační redakci České tiskové kanceláře (ČTK), kde se specializovala na německy mluvící země a státy středovýchodní Evropy.  Poté působila mimo jiné jako nezávislá publicistka, analytička Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a koordinátorka Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP).

Vedoucí katedry ruských a východoevropských studií

DK

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Coby historička se věnuje moderním dějinám Ruska a SSSR s důrazem na zahraniční a historickou politiku. V tomto kontextu se badatelsky zaměřuje na stalinské období SSSR a díky post-doktorskému stipendiu na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd i na sovětsko-československo-čínské vztahy za studené války. Přednáší česky a anglicky ruskou a východoevropskou historii, o stalinismu, koncepty ruských dějin a o historické politice. Publikovala práce věnované stalinskému SSSR, běloruské meziválečné emigraci a vlivu sovětsko-čínské roztržky na československo-čínskou relaci .

Vedoucí katedry severoamerických studií

 

sd

PhDr. Jan Hornát, Ph.D.

Jan Hornát působí jakou vedoucí Katedry severoamerických studií od dubna roku 2019. V současnosti se zaměřuje zejména na americkou zahraniční politiku, transatlantické vztahy a status a vnímání demokracie v USA a EU. Mezi jeho nejnovější publikace patří titul Transatlantic Democracy Assistance: Promoting Different Models of Democracy (London: Routledge, 2019). Dříve publikoval v obdorných periodikách jako například Cambridge Review of International Affairs, Global Affairs či The National Interest. Jan Hornát současně působí na Ústavu mezinárodních vztahů jako výzkumný pracovník. V minulosti byl vedoucím oddělelní při odboru evropských programů Ministerstva spravedlnosti ČR. Pro léta 2019-2021 je členem Akademického senátu FSV UK.

Aktuálně na dlouhodobém zahraničním výjezdu, agendu převzala pověřená vedoucí Magdaléna Fiřtová.