O nás

Historie a současnost katedry

Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Na svém počátku měla zaplnit zejména mezeru v akademickém výzkumu a vzdělání, která vznikla zrušením bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy Československé akademie věd. Bývalí členové této instituce tvořili základ nového oddělení směřujícího k nové koncepci výzkumu bývalého východního bloku. Postupně se ukázalo, že zaměření na tento region na východ od České republiky si zachovává společenskou poptávku i místo v zahraniční politice země. V neposlední řadě byla potvrzena atraktivita regionu a jeho studium v Praze pro zahraniční studenty především ze západní Evropy a studovaných regionů.

KRVS za dobu své existence rozšířila oblast výuky o region Ruska, východní Evropy - zejména Ukrajiny a Běloruska, Pobaltí, střední Evropy a Balkánu. Výzkum na katedře se v současné době zabývá i oblastí jižního Kavkazu, střední Asie a méně obvyklých částí Balkánu s přesahem na Blízký východ. V současnosti se katedra zabývá tématy současné historie, současné politiky, mezinárodních vztahů, kultury a paměti výše zmíněných míst.

Studenti specializující se na ruská a euroasijská a balkánská a středoevropská studia jsou vedeni k nezávislému kritickému myšlení v intelektuálně stimulujícím a přátelském prostředí katedry KRVS. Zároveň získávají neocenitelné zkušenosti, jazykové dovednosti a mezikulturní orientaci díky vysoké zahraniční mobilitě v rámci EU a studovaných zemí, které katedra nabízí. Stávají se jedinečnými odborníky na dění v konkrétním regionu a zároveň jsou připraveni pružně uplatňovat znalosti, dovednosti a pracovní návyky v celé řadě oborů. Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v akademické sféře, státní a státem organizovaném nadnárodním grémiu, diplomacii, nevládním sektoru, profesionální žurnalistice a mezinárodním obchodu.

krvs