O nás

Historie a současnost katedry

Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IMS FSV UK). Na svém počátku měla vyplnit zejména vědecko-pedagogicou mezeru vzniklou zrušením někdejšího Ústavu dějin Střední a Východní Evropy Československé akademie věd. Bývalí členové této instituce vytvořili základ nové katedry směřující k novému pojetí výzkumu prostoru bývalého východního bloku. Postupně se ukázalo, že poukaz na prostor východně od České republiky si zachovává společenskou poptávku i své místo v zahraniční politice země. V neposlední řadě se potvrdila přitažlivost tohoto regionu a jeho studium v Praze i pro zahraniční studenty především ze západní Evropy a zkoumaných regionů.

Během své existence KRVS prohloubila výzkum oblastí Ruska, východní Evropy - zejména Ukrajiny a Běloruska, Pobaltí, Střední Evropy a Balkánu. Došlo k rozšíření výzkumu katedry směrem na Jižní Kavkaz, do Střední Asie a méně obvyklých částí Balkánu s přesahem na Blízký východ. V současné době katedra pokrývá témata soudobých dějin, aktuální politiky, mezinárodních vztahů, kultury a paměti zmíněných areálů. Pracovníci KRVS se věnují základnímu interdisciplinárnímu výzkumu, stejně jako se podílejí na aplikovaných grantových projektech pro ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany a jiné úřady, instituce a organizace v tuzemsku i v zahraničí. 

Studenti specializací Ruská a eurasijská a Balkánská a středoevropská studia jsou vedeni k samostatnému kritickému myšlení v intelektuálně stimulujícím a přátelském prostředí KRVS. Zároveň získávají neocenitelné praktické zkušenosti, jazykové dovednosti a schopnost interkulturní orientace díky vysoké zahraniční mobilitě v rámci EU i studovaných zemí, kterou katedra zajišťuje. Stávají se tak jedinečnými odborníky na dění ve specifickém regionu a současně jsou připraveni flexibilně aplikovat znalosti, dovednosti a pracovní návyky v široké paletě oborů. Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v akademické sféře, státní správě a státem organizovaných nadstátních grémiích, diplomacii, nevládním sektoru, odborné žurnalistice i mezinárodním obchodě. 

krvs