Katedra evropských studií - lidé

Vedoucí katedry

Zakladatelka katedry

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Jean Monnet Chair Ad Personam

Zaměstnanci

Interní doktorandi:

Mgr. Vít Havelka

PhDr. Helena Jonášová

Mgr. Johana Kłusek

Mgr. Lucie Knoflíčková

Zuzana Krulichová, MA

Mgr. Anna Lukešová

Mgr. Jakub Šindelář

Mgr. Vladimír Špína

Externí doktorandi:

Ing. Petra de Araujo Zappe

Mgr. Jitka Savin

Mgr. David Semera

PhDr. Petr Witz, Ph.D.