Členové KRVS

Zaměstnanci       Externisté       Doktorandi       Studenti

VEDOUCÍ Katedry

Dana_stredni_mensi​​​​​

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (vedoucí katedry)

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: moderní ruské (sovětské) dějiny a zahraniční politika, ruská historická politika, běloruský exil, československo-čínské vztahy v kontextu sovětské studenoválečné politiky

Svoboda

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (zástupce pro Rusko a euroasijský prostor)

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: politická ekonomie postsovětského prostoru, eurasijská integrace, ruská politika

Kocian

PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (zástupce pro Balkán a Střední Evropu)

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: dějiny a soudobá problematika střední Evropy a Rumunska, otázka národnostních menšin, dějiny a současnost Židů ve středovýchodní Evropě, Digital Humanities

Zaměstnanci

asavei

doc. Maria Alina Asavei, D.Phil.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Balkán a střední Evropa, politické umění, kolektivní paměť, kulturní a sociální historie, estetika, identity, Holocaust

brisku

doc. Adrian Brisku, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: evropská identita a nadnárodní dějiny současné Evropy, politická (národní) ekonomie, moderní albánské, gruzínské dějiny a dějiny moderního Kavkazu

valeriya

Dr. Dmitry Dubrovskiy

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: lidská práva v postsovětském prostoru, vývoj ruského politického systému v regionální perspektivě, ruský nacionalismus, národnostní menšiny a národnostní problémy

hofmeister

PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Holocaust, židovské komunity v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, zapojení Srbské pravoslavné církve do politiky paměti Srbska

horák

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: vnitřní sociální a politický vývoj ve Střední Asii, budování státu, národa a kolektivní paměti ve Střední Asii, neformální struktury států Střední Asie

klípa - bez fotky

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Etnické migrace do Polska, Česko-polské vztahy, ochrana menšin, aktuální problémy v dosavadní politice vůči národnostním menšinám

korablyova

Valeriya Korablyova, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: postsovětská Ukrajina, postkoloniální stav ve východní Evropě

kralova​​​​​

prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Soudobé evropské dějiny, holocaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost, historická migrace, moderní dějiny Řecka

kubát

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: střední Evropa, komparativní politologie, demokratické a nedemokratické režimy, politické systémy střední Evropy

šír

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: politický a bezpečnostní vývoj v prostoru bývalého Sovětského svazu, rusko-ukrajinské vztahy, Turkmenistán, ropa a zemní plyn v oblasti Kaspického moře

švec

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (sabbatical)

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Moderní dějiny Estonska, Litvy, Lotyšska, a Finska, nation-building a state-building ve středovýchodní Evropě, autoritarismus ve středovýchodní Evropě

Vykoukal

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: historiografie, koncepce střední Evropy, národnostní problematika, Polsko ve střední Evropě, střední Evropa a Rusko, energetický kontext středoevropského vývoje

žíla

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

E-mail

Osobní webová stránka

Odborné zaměření: Etno-demografické proměny, nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická transformace zemí bývalé Jugoslávie