PhDr. Jiří Kocian

PhDr. Jiří Kocian

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií
  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: jiri.kocian@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 539

Místnost: č. 229, Pekařská 10

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KRVS&ucitel=39871

H2020 POPREBEL (2019–2021, spoluřešitel) H2020 DEMOS (2018–2021, spoluřešitel) PRIMUS Beyond Hegemonic Narratives (2017–2019, juniorní řešitel) GAČR [16-16009S]: “Museli jsme žít, museli jsme nějak přežít...” Židé v Řecku, 1944–2012 (2016–2018, spoluřešitel)

Geografická oblast: Rumunsko, Balkán, středovýchodní Evropa. Zaměření: Dějiny a soudobá problematika Balkánu, střední Evropy, Rumunska, otázky postkomunistická transformace ve středovýchodní Evropě, otázka regionů a národnostních menšin, problematika identit, dějiny a současnost Židů na Balkáně a ve středovýchodní Evropě, orální historie, Digital Humanities.